Midsommarfirande vid Sandvikens sjukhus. Fotograf okänd.

Månadens fotografi: Sjukhuset i midsommartid

I Gävleborg, precis som på många andra platser i landet, var det i städerna och runt de stora industrierna som de organiserade sjukstugorna först etablerades. Många bruksägare inrättade sjukstugor som en slags arbetsförmån åt sina anställda och det gjorde man också i Sandviken där järnverket, dagens Sandvik, öppnade Sandvikens sjukstuga redan under 1870-talet.

Järnverket ansvarade helt för hälso- och sjukvården även om det så småningom fick ekonomiskt bistånd av det jämngamla landstinget som hade kommit till år 1863, året efter att järnverket grundades.

Den gamla sjukstugan ersattes av det nybyggda Sandvikens sjukhus år 1957 och då hade landstinget sedan länge helt tagit över ansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamheten. Sjukhuset, det yngsta i länet, var av typen normallasarett med specialavdelningar för medicin, kirurgi och röntgen och även om de mer komplicerade vårdfallen sändes till specialistavdelningarna vid centrallasarettet i Gävle var det mindre sjukhuset i Sandviken väl ansett och förstaklassigt utrustat.

År 1997 började sjukhuset i Sandviken avvecklas som akutsjukhus och i samband med detta tog Landstingsarkivet över stora delar av sjukhusets arkiv. Tack vare att arkivet finns bevarat i Landstingsarkivet känner vi till sjukhusets korta historia och vi kan se hur midsommarafton firades när sjukhuset var nytt.

Månadens fotografi föreställer ett midsommarfirande vid Sandvikens sjukhus förmodligen någon gång på 1960-talet. På fotografiet kan vi se hur midsommarstången rests framför sjukhusbyggnaden och det som förmodas vara det så kallade C-köket. En anteckning i anslutning till fotografiet berättar att just det här året, okänt exakt vilket, så spelade Jansas spelmanslag upp till dans kring midsommarstången som samma morgon hade klätts av personal från vårdavdelningarna, vaktmästeriet och maskinavdelningen. Efter dansen bjöds det på "kaffe och dopp i det gröna" innan man återgick till arbetet.

Känner du till något mer om bilden? Vilket år är bilden tagen? Känner du igen någon av personerna i bild? Var du kanske själv med och firade midsommar vid Sandvikens sjukhus den där gången? Skriv i så fall gärna till Landstingsarkivet och berätta mer.

Glad sommar!

E-postadress:
landstingsarkivet@regiongavleborg.se eller
sandra.soderman@regiongavleborg.se

Postadress
Region Gävleborg
Landstingsarkivet
801 88 Gävle