Den 79-årige portvaktmästaren

För mindre än 100 år sedan fanns yrken som idag bara finns kvar i historieböckerna. Flottarna, lykttändarna, saltmätarna och sättarna är borta sedan länge och få människor idag minns vad deras arbeten egentligen innebar.

Månadens fotografi föreställer portvaktmästaren vid Gävle lasarett en vinterdag år 1912. Till vänster om portvaktmästare Lars Hedlund står hans fru och till höger om honom står portvaktstugan.

 

Portvaktmästare Hedlund anställdes år 1898 och flyttade då in i portvaktstugan tillsammans med sin hustru. Den blygsamma lönen låg på 200 kronor per år jämförbart med vaktmästarens lön på 800 kronor och överläkarens lön på 7000 kronor per år. För att dryga ut den blygsamma portvaktmästarkassan var Hedlund även verksam som skomakare. Bostad och ved ingick i tjänsten och att bo på sin arbetsplats betydde också att portvaktmästare Hedlund fanns tillgänglig de flesta av dygnets timmar. Portvaktstugan låg strategiskt placerad vid infarten till Gävle lasarett och fasaden var utsmyckad med vackra detaljer i trä.

År 1916, samtidigt som lasarettet fick en ny huvudtillfart, fick stadsarkitekten E. A. Hedin i uppdrag att uppföra en ny portvaktstuga ”norr om epidemipaviljongen”. Hedin, som också var arkitekten bakom bland annat Gevaliapalatset och Sjömanskyrkan, uppförde portvaktstugan i tidens jugendstil av trä. Två år senare avgick portvaktmästare Hedlund vid 79 års ålder. Portvaktstugan stod dock kvar och senare, när portvaktmästarnas tid var förbi, flyttade telefonväxeln in i den gamla byggnaden.

Portvaktstugan revs år 1987.

Känner du till något mer om bilden? Var låg egentligen de båda portvaktstugorna? Minns du något mer om portvaktstugorna så skriv i så fall gärna till Landstingsarkivet och berätta mer.

E-postadress

landstingsarkivet@regiongavleborg.se eller sandra.soderman@regiongavleborg.se

Postadress

Region Gävleborg
Landstingsarkivet
801 88 Gävle