Julstuga på Sandvikens lasarett

För lite drygt 150 år sedan var det vanligt att enskilda industri- och bruksägare var de som svarade för ortens hälso- och sjukvård. Så var det också i Sandviken där den första sjukstugan var samtida med det första landstinget men ägdes och drevs av Sandvikens Jern- och Aktiebolag.

Den första riktiga sjukstugan ska ha inrymts i en gammal lärarinnebostad där man med enkla medel försökte vårda de sjuka. Senare anlades sjukstuga i samma byggnad där läkaren hade sin bostad. Till en början var sjukvården gratis men mathållning ingick inte. Ville patienterna äta fick de alltså förlita sig på att en anhörig kom med matsäck.

Till sjukvårdsinrättningarna i Sandviken hörde också en epidemisjukstuga och tuberkulossantoriet Fredrikskulle. Även dessa hörde till bolaget även om det under tidigt 1900-tal blev allt vanligare att landstinget bidrog med medel till sjukvårdsinrättningarnas drift och underhåll.

I oktober år 1957 invigdes Sandvikens lasarett. På menyn vid invigningsmiddagen den femte oktober 1957 fanns consommé med sparrisknopp, helstekt oxfilé Polignac, apricotglass och kaffe avec. I och med det högtidliga öppnandet blev lasarettet i Sandviken landstingets första egna lasarett i Gästrikland. Det äldre lasarettet i Gävle var från början inte landstingets utan drevs gemensamt med Gävle stad. Sandvikens lasarett var av typen normallasarett med specialavdelningar för medicin, kirurg och röntgen. På BB-avdelningen fanns 12 platser och det gamla förlossningshemmet på lasarettstomten byggdes om till kronikerhem med plats för 50 patienter.

Månadens fotografi är taget fyra år efter invigningen av Sandvikens lasarett. Året är 1961 och på bilden, som är märkt "JULSTUGA", syns kirurgmottagningens och operationsavdelningens personal som får sitt välförtjänta kaffe efter att ha "lussat" för läkarna och husmor. Firandet hade börjat mitt i natten och personal från alla lasarettets avdelningar uppvaktades med lussekaffe och bröd som personalen själv hade bakat. Två tomtenissar ur luciatåget ryckte ut för att på plats servera den personal som inte kunde lämna sina respektive avdelningar.

Månadens fotografi är ett av få bevarade fotografier från Sandvikens sjukhus som finns i landstingsarkivet idag. De fotografier som finns i landstingsarkivet är huvudsakligen fotografier som eftertänksam personal överlämnat i samband med exempelvis pensionsavgångar. Tack vare dessa personer finns åtminstone några fotografier från landstingets olika verksamheter bevarade för framtiden. Men det som sker idag är ju morgondagens historia och vem dokumenterar idag så att informationen finns kvar imorgon?

Känner du till något mer om bilden? Känner du igen någon ur personalen? I vilken lokal håller man till och finns lokalen kvar idag? Har du kanske något eget julminne från någon av landstingets verksamheter eller har du kanske egna fotografier som du vill arkivera i landstingsarkivet? Skriv i så fall gärna till Landstingsarkivet och berätta mer.

E-postadress

landstingsarkivet@regiongavleborg.se eller sandra.soderman@regiongavleborg.se

Postadress

Region Gävleborg
Landstingsarkivet
801 88 Gävle