Doktor Lindström och hans hemliga barnbarn

En solig fredag eftermiddag i juni 2015 ringde telefonen på landstingsarkivet. Det visade sig att det stod en man i entrén på Gävle sjukhus som gärna ville se bilder på sin morfars far. När det framgick att fotografierna borde vara minst 100 år gamla stod det klart att fotografierna skulle behöva eftersökas i landstingsarkivets äldsta fotosamlingar.

Det visade sig att morfars far i fråga var självaste Erik Lindström, den berömde lasarettsläkaren vid Gävle lasarett. Lindström var lasarettsläkare vid Gävle lasarett när förra seklet var ungt och Gävle lasarett likaså. Under sin långa verksamhetstid vid lasarettet hann Lindström figurera i många sammanhang och han lät sig fotograferas vid ett flertal tillfällen. Lindström omnämns faktiskt i tidigare versioner av ”Månadens fotografi” där det bland annat berättats om hur han klädde ut sig till jultomte och delade ut små julklappar till de sjuka barnen som tvingades spendera julafton på lasarettet. Att en lasarettsläkare månade om de sjuka barnen på det viset måste ha varit en ganska ovanlig syn på den tiden då läkarna ofta framstod som stränga auktoriteter vars område var kroppen, inte själen. Tack vare att hans barnbarns barn besökte Gävle sjukhusområde och landstingsarkivet den där fredagen i juni, mer än 100 år efter att hans morfars far först satte sin fot på Gävle lasarett, skulle vi kanske få en förklaring till hans engagemang. 

Tommy, som Erik Lindströms barnbarns barn heter, visade sig ha en släkthistoria som är något utöver det vanliga. Dessutom kunde han förmedla kontakt mellan landstingsarkivet och Erik Lindströms barnbarn Katarina som också kunde bidra med privata detaljer till berättelsen om doktor Lindström. Tommys och Katarinas berättelser, tillsammans med den faktabaserade dokumentationen i landstingsarkivet, utgjorde bitarna i det pussel som är berättelsen om en mycket speciell läkare vid Gävle lasarett från tiden runt förra sekelskiftet.

Från Engsö slott till Gävle lasarett

Erik Lindström föddes den 14 december år 1862. Som barn bodde han på Engsö slott i Västmanland där hans far var förvaltare. Erik Lindström kom till Gävle lasarett år 1901 för att tillträda tjänsten som lasarettsläkare vid det inte mer än 14 år gamla Gävle lasarett. Som lasarettsläkare fick han flytta in i överläkarbostaden Carlsborg, en vit villa med en alldeles speciell historia. Innan lasarettet byggdes och villan blev läkarbostad hade man där bedrivit utvärdshus som var berömt för att vara ett av de första utskänkningsställen i landet som införde varieté. På Carlsborgs utvärdshus glasverandor brukade glada sällskap äta lax och kyckling samt dricka cognac och punsch medan de rökte havannacigarrer och tittade på varietésällskap med dansande damer. En källa säger att på väggen ovanför pianisten hängde en skylt där man skämtsamt skrivit ”skjut inte på pianisten, han spelar så gott han kan!”.

Såväl varietésällskap som pianist fick flytta ut då lasarettet byggdes och villan behövdes som överläkarbostad till först doktor Berg och sedan, år 1901, doktor Erik Lindström. Han flyttade in med sin familj som så småningom kom att bestå av fru och två barn; dottern Elsa och sonen Per Gunnar.

En stor familjetragedi drabbade familjen då Lindströms hustru Anna plötsligt avled i sviterna efter ett utomkvedshavandeskap. Efter sig lämnade hon sin man och de moderlösa barnen som efter det togs om hand av deras farmor som flyttade in i överläkarbostaden för att passa barnen medan fadern arbetade. Barnen växte upp på sjukhuset som vid den här tiden rymde många barn eftersom även en del övrig sjukhuspersonal också bodde tillsammans med sina familjer på lasarettsområdet. Bland annat så bodde maskinisten och sysslomannen med familjer i direkt anslutning till lasarettet.

Det föll sig så precis att när Lindströms dotter Elsa blivit vuxen så tillträdde en ny man tjänsten som syssloman. Han hette Frans Sjöberg och på lasarettet träffade han Elsa och de gifte sig och bosatte sig i sysslomannabostaden på lasarettsområdet. Där växte också deras dotter Katarina upp och hon minns än idag hur hon och hennes syskon lekte i lasarettets kulvert och hur de på morgonen gick till lasarettsköket för att hämta en kanna mjölk. Sysslomannabostaden står fortfarande kvar idag år 2015 och är kontorslokaler för inköpsavdelningen.

Det hemliga barnbarnet

Som vuxen flyttade Erik Lindströms son Per Gunnar från ett Carlsborg till ett annat, nämligen från villa Carlsborg vid Gävle lasarett till staden Karlsborg i Västergötland. Där blev han även underlöjtnant vid Luftvärnsregementet i Karlsborg. Det ingen kände till var att år 1925 hade Per Gunnar i hemlighet fått en dotter utanför äktenskapet. Den lilla flickan som döptes till Gunvor adopterades i hemlighet bort till en fattig familj utan att Per Gunnar berättade för sin far om vad som hänt. Inte långt senare insjuknade Per Gunnar i vad som misstänktes vara hudcancer. Fadern doktor Lindström opererade själv sin son för att försöka rädda hans liv men tyvärr hade cancern spridit sig och hans liv gick inte att rädda. När Per Gunnar låg på sin dödsbädd berättade han för sin far Erik Lindström att det fanns en liten flicka någonstans som var Lindströms barnbarn.

Beskedet om det tidigare hemliga barnbarnet kom som en chock för doktor Lindström som inte vetat om att han hade en sondotter. När Per Gunnar dog sökte Lindström upp adoptivföräldrarna för att hämta hem flickan men när han kom hem till familjen hade han inte hjärta att genomföra sina planer då han såg hur ledsna flickans adoptivföräldrar blev. För att göra något, ja vad som helst, för den lilla flickans skull ombesörjde han så att adoptivfamiljens mycket enkla och trånga hus byggdes ut och moderniserades på bästa tänkbara sätt.

Upptäckten att han hade ett sedan tidigare okänt barnbarn måste ha berört doktor Lindström på alla tänkbara sätt för förutom att bygga ut adoptivföräldrarnas hem så startade Lindström en stiftelse som skulle verka för utsatta barn. Dessutom skaffade han en livränta åt barnbarnet Gunvor så att hon aldrig i sitt liv skulle behöva sakna pengar.

Historien skulle kunna sluta här men det gör den inte för det skulle dröja många år innan Gunvor fick veta sanningen om sin härkomst. Då började plötsligt pengar betalas ut till henne utan att hon visste var de kom ifrån och efter att ha forskat i ärendet fick hon till slut veta att pengarna kom från livräntan som hennes biologiska farfar ordnat åt henne när han fick veta att hon fanns. Hon fick också förklaringen att den snälla damen som så ofta besökt henne när hon var barn var hennes biologiska faster, alltså Erik Lindströms dotter och Katarinas mamma.

90 år senare

Än idag, i juli 2015, får Gunvor en liten summa pengar varje år från denna livränta som upprättades av hennes farfar, den berömde doktor Lindström på Gävle lasarett.Erik Lindström själv ligger begravd på kyrkogården i Gävle, bara ett stenkast från platsen där han levde och verkade under sin tid som lasarettsläkare vid Gävle lasarett. Han blev 73 år gammal.

Den sittande mannen i mitten på fotografiet är Erik Lindström själv. Här sitter han utanför sitt rum på det lasarett där han delade ut julklappar till de barn som ensamma och isolerade, långt borta från sina familjer, tvingades spendera julafton på lasarettet. Kanske tänkte han också på ett annat litet barn medan han gick runt mellan sängarna och delade ut sina julklappar. Kanske tänkte han särskilt på en liten flicka som hette Gunvor…

Känner du till något mer om fotgrafiet? Känner du till något mer om Erik Lindström? Skriv gärna till landstingsarkivet och berätta mer.

E-postadress

landstingsarkivet@regiongavleborg.se eller sandra.soderman@regiongavleborg.se

Postadress

Region Gävleborg
Landstingsarkivet
801 88 Gävle

Texten till juliversionen av Månadens fotografi har tillkommit efter intervjuer med Erik Lindströms efterkommande, de har också godkänt publicering av denna text.