Oktober och sjukdomstider

 Moheds sanatorium - ljusbadet - bild på ett rum med många fönster och sjuksängar
Klicka på bilden för att se den i större format.

I höstförkylningstider som dessa är det lägligt att titta tillbaka i historien och minnas de sjukdomar och vårdformer som redan är historiska men som var en del av vardagen för inte alls särskilt länge sedan. Det fanns en tid då spetälskan härjade på bland annat Hälsinglands landsbygd och då den så kallade ”lungsoten”, eller lungtuberkulosen, skördade offer över hela länet.

I början av 1900-talet skulle det dröja ytterligare några år innan landstinget övertog länets lasarettsvård men med ett länsövergripande ansvar insåg man tidigt att man med krafttag måste göra allt för att stoppa sjukdomsspridning samt erbjuda bra vårdplatser. Tidigare hade de som insjuknade i lungtuberkulos varit hänvisade till vård i hemmet eller till enkla sjukstugor där de sjukas kontakt med övriga patienter förde smittan vidare. För att bättre isolera och vårda lungtuberkulossjuka började man bygga specialsjukhus som kom att kallas sanatorier. 

Helsinge regementes byggnader i Mohed i Hälsingland kom som ”en skänk från ovan” när en, av landstinget tillsatt, kommitté såg sig om efter en lämplig plats på vilken man kunde förlägga ett stort sanatorium. Byggnaderna var belägna alldeles intill den vackra Florsjön i Mohed och efter omfattande ombyggnationer kunde en avsyning av byggnaderna äga rum den 15 januari 1914. Kungl. Medicinalstyrelsen godkände byggnaderna och därmed kunde det nya Mohed sanatorium tas i bruk.

Mohed sanatorium fungerade länge som en stor uppsamlingsplats för lungtuberkulossjuka och det var först många år senare, mitt under brinnande världskrig, som man i Bollnäs började bygga ett nytt modernt sanatorium som bättre skulle uppfylla den nya tidens krav. I september 1952 överflyttades patienterna från Mohed till Bollnäs sanatorium och idag, för exakt 62 år sedan, närmare bestämt den 3 oktober 1952, invigdes Centralsanatoriet i Bollnäs i samband med landstingets sammanträde.

Idag är sanatoriernas tid sedan länge förbi men i landstingsarkivet förvaras sanatoriejournaler och fotografier som vittnar om en tid då man med alla tillgängliga medel och mer eller mindre beprövade metoder försökte vårda de lungtuberkulossjuka. Bland annat kunde ortsbefolkningen som bodde i anslutning till sanatorierna se patienterna ligga fullt påklädda ute i sina sängar i trädgården. Där skulle de inandas kall, frisk luft som ansågs välgörande för ”sotiga lungor”. Från oktober och under efterföljande vintermånader när det var ont om solljus kunde patienterna ordineras ”ljusbad” vilket innebar att de placerades i ett rum där de solade sig i det starka elektriska ljuset från den första danska nobelpristagaren Niels Ryberg Finsens så kallade ”Fins-lampor”.

Månadens bild föreställer ljusbadet på Moheds sanatorium. Känner du till något mer om bilden? Minns du något från Moheds sanatorium eller från sanatoriebygget i Bollnäs? Har du kanske personliga erfarenheter från något av landstingets sanatorier? Skriv i så fall gärna till landstingsarkivet och berätta mer.

E-postadress

landstingsarkivet@lg.se eller sandra.soderman@lg.se

Postadress

Landstinget Gävleborg
Landstingsarkivet
801 88 Gävle