Infrastruktur och Samhällsplanering

Ett av de viktigaste områdena i det regionala utvecklingsarbetet är en väl utbyggd infrastruktur och bra kommunikationer både med väg, järnväg och bredband. Infrastruktur är tillsammans med kompetensförsörjning utpekad som en av de två drivkrafterna för näringslivs- och regional utveckling.

Region Gävleborg arbetar med analyser, planering, processer, mm inom infrastruktur och kommunikationer. Viktiga delar består av att göra, följa upp och utvärdera infrastrukturprogram med systemanalys, länstransportplan och IT-strategi. Detta sker i samarbete och samverkan med Trafikverket, Departement, andra myndigheter, organisationer samt näringslivet. 
  

Avdelningschef: Göran Unger