Hållbarhetsförvaltningen

NamnFunktionKontakt
Jan-Olof Friman Tf Hållbarhetsdirektör

jan-olof.friman@
regiongavleborg.se

026-53 17 12

Hanna Höghielm Avd. chef Folkhälsa och hållbarhet hanna.hoghielm@
regiongavleborg.se

026-15 83 09
Malin Lidov-Heneryd Avd. chef Infrastruktur och Samhällsplanering malin.lidov.heneryd@
regiongavleborg.se
 
026-15 78 73
Andréas Eriksson Tf Avd. chef, X-trafik

andreas.eriksson@
regiongavleborg.se
 
0270-741 53

Monica Westlund Enhetschef Serviceresor, X-trafik monica.westlund@
regiongavleborg.se

026-15 57 01
Andreas Eriksson Enhetschef Trafikutveckling, X-trafik andreas.eriksson@
regiongavleborg.se

0270-741 35
Therese Nilsson Enhetschef Kund och Försäljning, X-trafik  therese.nilsson@
regiongavleborg.se

0270-741 22
Malin Källström Enhetschef System, X-trafik

malin.kallstrom@
regiongavleborg.se

0270-741 77

NamnStabKontakt
Katarina Nilsson Controller katarina.nilsson@
regiongavleborg.se

0270-741 06
Emma Ruth HR-Strateg

emma.ruth@
regiongavleborg.se

026-15 52 13

Annette Lundin  Förvaltningschefssekreterare  annette.lundin@
regiongavleborg.se

026-65 02 13