Green drive region

Interreg-projektet Green Drive Region är ett samarbete mellan Värmland, Dalarna, Gävleborg, Akershus och Hedmark.

Målet är att 10 procent av alla personbilar i projektområdet ska vara fossiloberoende i slutet av 2018.

Det innebär att 10 procent av personbilarna ska drivas av el, vätgas eller biodrivmedel istället för bensin och diesel.

Se filmen om projektet här!