European Cycling Challenge 2015

I European Cycling Challenge 2015 kom Region Gävleborg på en hedrande 10:e plats i Europa.

Deltagarna cyklade till och från jobbet under maj månad och genom att delta minskade bilresorna och medarbetarna uppmuntrades till en aktiv livsstil samtidigt som intressant information om bland annat vilka sträckor som många cyklar samlades in.