Den källsorterade resan

Genom att källsortera resorna får vi vinster i ekonomi, tid och sist men inte minst värnar vi vår natur och hälsa.

Följ råden så källsorterar du resan på ett bra sätt ur miljö- och trafiksynpunkt.

Inga utsläpp - Måste jag resa? Kan mötet hållas via video, PC eller telefon?
Minimala utsläpp - Om jag behöver resa - kan jag gå, cykla, åka buss eller tåg?
Resa med bil - I sista hand är valet att åka bil.