Cykelfrämjande åtgärder

För att främja cyklandet till våra verksamheter för både medarbetare och besökare investerar Region Gävleborg årligen i en rad praktiska åtgärder på cykelområdet.

Sedan 2013 har vi bland annat investerat i nya cykelparkeringar runt om i regionen, stationära luftpumpar vid Bollnäs och Gävle sjukhus samt mobila luftpumpar till våra hälsocentraler och folkhögskolor.