Utredning pågår: Sulfidlera i marken runt Gävle sjukhus

Under våren 2021 har utredningar gjorts inför byggnationen av den nya vårdbyggnaden på Gävle sjukhus. I samband med de geotekniska undersökningar som har gjorts har sulfidlera upptäckts på området. Under hösten fortsätter utredningar för att få mer information om leran och hur den kan påverka byggnationerna framöver.

Sulfidlera, också kallad sulfidjord, har ofta högt vatteninnehåll vilket bland annat gör att den har dålig bärighet och kan vara sättningsbenägen vid belastning. Sulfidleran är inte skadlig för människa eller miljö där den ligger idag, men den kan påverka marken miljömässigt och orsaka försurningsproblem när den utsätts för syre.

– Då sjukhuset i Gävle står på en grundvattentäkt har vi haft stort fokus på att undersöka och kartlägga marken inför de kommande byggnationerna genom en mängd olika geotekniska och hydrologiska undersökningar. I samband med detta har man stött på sulfidlera som vi nu fortsätter att analysera, säger Magnus Busk, programchef för Framtidsbygget.

Att bygga på en sådan jord innebär att åtgärder måste vidtas för att en konstruktion ska bli stabil, antingen via olika förstärkningsmetoder, eller så måste sulfidjorden grävas bort och ersättas av bättre massor.

– Just nu fortsätter vi dialog med olika experter på området. Först och främst måste vi ta reda på mer information om leran som har hittats, vilka egenskaper den har, hur stort området är, och vilka konsekvenser det kan ha på de planerade byggnationerna, säger Magnus Busk.

Utredningarna pågår under hösten och planeras vara färdiga i slutet på 2021.