Upphandling av programhandlingar för Framtidsbygget överprövas

Fredag 7 december tilldelades Sweco uppdraget att ta fram programhandlingar för Gävle och Hudiksvall i två separata upphandlingar. En konkurrerande leverantör som lämnat anbud har nu överklagat beslutet till förvaltningsrätten, vilket kommer att innebära en försening av planerat programarbete.

Det programhandlingsarbete som Region Gävleborg upphandlar innebär bland annat att utifrån förstudierna ta fram de teknik- och verksamhetskrav som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med system- och bygghandlingar. Det handlar uppskattningsvis om 30 000 konsulttimmar i Hudiksvall och 35 000 konsulttimmar i Gävle.

Tio dagars avtalsspärr

Efter att en upphandling avslutats har andra anbudslämnare möjlighet att överpröva inom tio dagar. En anbudslämnare har nu valt att överpröva då de anser att den leverantör som tilldelats uppdragen inte har uppfyllt alla så kallade skall-krav (krav som måste uppfyllas för att kunna bli tilldelad ett uppdrag).

- Den här överprövningen innebär att tilldelningsbeslutet måste omprövas i förvaltningsrätten. Vi kommer att bemöta överprövningen och sedan är det upp till domstolen att göra en bedömning. Hur lång tid den rättsliga processen kommer att ta går inte att säga, men tre till sex månader kan man nog räkna med, säger Fredrik Jonsson, Region Gävleborgs chefsjurist.

Upphandling av ombyggnationer i Hudiksvall har tilldelats

Parallellt med upphandlingen av programhandlingar har den första etappen av Framtidsbygget Hudiksvall, ombyggnationer av hus 07 och 08, upphandlats. Det blev klart den 18 december och tilldelningen gick till Rekab entreprenad. Avtalsspärren för eventuella överprövningar går ut i slutet av december.

- Inkommer ingen överprövning kan vi fortsätta som planerat med byggstart i Hudiksvall sommaren 2019, säger Magnus Busk, programchef för Framtidsbygget.