Operationsmoduler Hudiksvalls sjukhus
Operationsmodulerna är utrustade med toppmodern teknik

Toppmoderna operationsmoduler öppnar för patienter på Hudiksvalls sjukhus

Ombyggnationen av centraloperation på Hudiksvalls sjukhus sätter i gång under sommaren. För att kunna fortsätta utföra operationer under byggtiden har Region Gävleborg hyrt in specialbeställda moduler som har kopplats ihop med den befintliga byggnaden. Nu är operationsmodulerna på plats och personalen är redo att ta emot patienter i de nya operationssalarna.

– Det här är en väldigt bra lösning för en tillfällig tid, mycket bättre än de tidigare lokalerna. Patienterna kommer till större salar med modernare teknik, till exempel när det gäller lampor och ventilation. Vi har väntat 15-20 år på ombyggnation och nu blir det verkligt för personalen att det äntligen sker, säger vårdenhetschef Helen Spik.

Operationsmodulerna har sex operationssalar, inklusive en akutsal och en snittsal. Varje sal är ca 50 kvm och är utrustade med samma toppmoderna teknik, belysning och utrustning för ökad flexibilitet. I samband med operationssalarna finns olika rum för förberedelser och uppdukning och ett barnomhändertaganderum.

– Sjukvården i Gävleborg ska vara jämlik och tillgänglig, och då behövs investeringar, renoveringar och nybyggnationer. Det är ju därför som det nu genomförs så stora satsningar vid Hudiksvalls sjukhus, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Men under tiden måste operationsverksamheten ändå fungera och ta hand om alla som behöver hjälp, så för att kunna genomföra operationerna här i Hudik så kommer moderna moduler nu finnas på plats.

– Det är roligt att Framtidsbygget i Hudiksvall framskrider för fullt. Med de tillfälliga operationslokalerna tas ett viktigt steg i skapandet av framtidens sjukhus i Hudiksvall. De är en förutsättning för den investering på över 2 miljarder Region Gävleborg gör för att modernisera Hudiksvalls sjukhus. En investering som ska säkerställa en trygg och säker vård i hela länet, säger fastighets-, teknik-, och miljöutskottets ordförande Karin Jansson (MP). Viktigt för både människor och miljö är också att renoveringen har fokus på hållbara material.

Ett lyft för medarbetare och patienter

– Det finns en glädje i att vara med i processen och få jobba i nya lokaler. Det här är operationssalar som erbjuder ett helt annat skick än det vi har i dag. Det blir ett lyft för både patienter, personal och operationsverksamheten. Även om det är mobila lokaler som har kopplats på det befintliga huset, så är det jättebra operationssalar, avslutar Helen Spik.

Helen Spik
Helen Spik, vårdenhetschef är nöjd med den tillfälliga lösningen.