Toppmoderna operationsmoduler hyrs in till Hudiksvalls sjukhus

I samband med att centraloperation vid Hudiksvalls sjukhus byggs om kommer verksamheten flytta till tillfälliga operationsmoduler. – Operationsmodulerna som vi hyr in är toppmoderna och fullt utrustade. De är i princip jämförbara med de nya operationssalar som kommer att byggas, säger Torbjörn Henriksson, projektledare för hälso- och sjukvården inom Framtidsbygget.

I slutet av den första etappen av om- och nybyggnationer vid Hudiksvalls sjukhus, ska centraloperation byggas om. Lokalerna måste utrymmas och verksamheten flytta in i tillfälliga operationsmoduler.

När centraloperation vid Hudiksvalls sjukhus ska byggas om kommer verksamheten att flytta in i tillfälliga operationsmoduler. De ska placeras mellan hus 8 och 9 där det idag finns en parkeringsplats.

Södersjukhusets personal nöjda

Nyligen besöktes Södersjukhuset i Stockholm av ett 20-tal medarbetare från centraloperation, medicinteknik och Framtidsbygget Hudiksvall. Där har liknande moduler köpts in från samma företag, Swedish Modules, och de fungerar idag som permanenta operationslokaler.

– Operationslokalerna fungerar jättebra och vi i personalen är nöjda, särskilt med ventilationen. Sen är det några småsaker som vi måste justera i efterhand, till exempel vill vi ha dimmer på lamporna och dörrarnas öppningstid behöver förlängas, berättar Leonor Mejia, undersköterska vid Södersjukhuset.

Personal från Hudiksvall har besökt Södersjukhuset i Stockholm för att se hur deras nya operationsmoduler fungerar.

Större rum en av förbättringarna

Centraloperation i Hudiksvall har stort behov av nya lokaler, bland annat på grund av att de operationssalar som används idag är små till ytan, cirka 35 kvadratmeter.

– Våra operationssalar är trånga, så att flytta in i operationsmodulerna på 50 kvadratmeter kommer att innebära en klar förbättring, säger Ida Elffors, operationssjuksköterska.

Hudiksvallsanpassade moduler

Totalt kommer 18 moduler att anlända med lastbil till Hudiksvall och bilda 6 operationssalar med förberedelserum/uppdukningsrum och passager.

– Modulerna kommer att vara anpassade efter operationsverksamheten i Hudiksvall och användas under tiden som centraloperation byggs om i sjukhuset, berättar Torbjörn Henriksson.

Kika in i en operationsmodul