En arkitektrendering visar hur den nya ambulanshallen på Hudiksvalls sjukhus kan komma att se ut.

Snart rivs den gamla ambulanshallen vid Hudiksvalls sjukhus

Till sommaren 2024 ska den nya ambulanshallen stå färdig vid Hudiksvalls sjukhus. Nu byggs ett provisoriskt ambulansintag utanför akutmottagningen, och under våren påbörjas rivningen av den gamla ambulanshallen.

Bygget av det provisoriska ambulansintaget som kommer att ligga i anslutning till akutmottagningen, mellan hus 7 och 8 har redan dragit igång. I maj tas det provisoriska ambulansintaget i bruk och rivningen av den gamla ambulanshallen kan påbörjas.

Vad innebär det för patienterna?

Det blir ingen skillnad för patienter, utan akutvården kommer att fungera på samma sätt som idag. Ambulansens in-, och utfart vid Jakobsbergsvägen flyttas ungefär 20 meter, i höjd med akutmottagningens infart där ambulanserna kommer att köra in genom en separat grind till det nya ambulansintaget.

Ökad kapacitet i den nya ambulanshallen

Den nya ambulanshallen kommer ha plats för fyra ambulanser, en dubblering från dagens kapacitet, och vara planerad för att förbättra förutsättningarna för ambulansverksamheten när sjukhuset växer och antalet patienter ökar.

Läs mer om Framtidsbygget på Hudiksvalls sjukhus