Så ska sjukhuset i Hudiksvall byggas om

2019 planerar Region Gävleborg inleda det omfattande byggprogram som går under namnet Framtidsbygget. Stora investeringar ska göras vid Hudiksvalls- och Gävle sjukhus, vilka kommer att moderniseras i flera etapper, med start i Hudiksvall.

Först ut i Framtidsbygget är ombyggnationer i hus 7 och 8 i Hudiksvall där bland annat akutmottagningen, hörselvården och centraloperation får nya lokaler.
– De lokaler som berörs kommer att rivas ut helt och få ny inredning med ny teknik anpassad till framtidens sjukvård, säger Magnus Busk, programchef för Framtidsbygget på Region Gävleborg.

Nästa steg i att modernisera Hudiksvalls sjukhus är att bygga ett nytt hus för teknisk försörjning. Det kommer också att byggas ett nytt hus för bland annat barn- och kvinnosjukvården. För att få plats med de nya byggnaderna på sjukhusområdet kommer ett antal gamla byggnader att rivas. Det är om- och nybyggnationer som kommer att pågå under flera år.

- Den investering vi gör är mycket positiv för våra patienter och vi vill berätta om det. Därför kommer vi i sommar att sätta upp en fasadvepa på Hudiksvalls sjukhus och ha en utställning i huvudentrén. På vår webbplats finns också information, berättar Magnus Busk.

Hus 7 och 8 – dessa verksamheter får nya lokaler:

  • Öron-näsa-hals och hörselvård
  • Operationsmottagning
  • Uppvakningsavdelning
  • Sterilcentral
  • Centraloperation
  • Akutmottagning
  • Ambulanshall
  • Övriga rum (bland annat omklädningsrum, tekniska utrymmen och avfallsrum)

Ombyggnationer i hus 7 och 8