Programhandling för Framtidsbygget upphandlas i höst

Region Gävleborgs sjukhus i Gävle och Hudiksvall byggs om för att möta hälso- och sjukvårdens behov i framtiden. Som ett led i detta kommer upphandling av programhandling för objekt i Gävle och Hudiksvall att annonseras under hösten 2018.

Framtidsbygget är en satsning på modern, tillgänglig och trygg sjukvård som vi som medborgare ska dra nytta av under många år. Efter att Region Gävleborg 2017 avbeställde pågående leverantörsuppdrag på grund av att upphandlingarna behövde göras om, har man arbetat internt med att utreda och analysera för att ta fram underlag till en ny upphandling.

- Programhandlingar är en process med flera nivåer där verksamhetens behov och perspektiv är centralt. Det är dom handlingarna som ligger till grund för de tekniska handlingar som sedan tas fram och som gör det möjligt att upphandla och genomföra byggnationerna. Det är därför viktigt att vi får med allt i programskedet så att vi inte behöver göra om något, säger Helena Ribacke, fastighetsdirektör.

Utformande av programhandlingar innebär bland annat att beslut fattas om byggnadernas storlek, tekniska standard och utformning i stort. Den kommer att utannonseras under hösten 2018 på Region Gävleborgs hemsida och riktar sig till leverantörer i branschen.

Läs tidigare nyhet: Förnyad upphandling av program- och systemskeden för Framtidsbygget