Operationsmottagningen och uppvakningsavdelningen flyttar in i nya lokaler på Hudiksvalls sjukhus

För ganska exakt ett år sedan påbörjades ombyggnationen för att ge uppvakningsavdelningen och operationsmottagningen nya, moderna lokaler på Hudiksvalls sjukhus. Nu är byggnationerna färdiga och verksamheten tar emot patienter i de nya lokalerna från tisdag 19 april.

Se rundvandringen i de nya lokalerna:


Centraloperationen på Hudiksvalls sjukhus har varit i drift sedan 1976. Sedan dess har operationernas antal och komplexitet ökat avsevärt och nu opereras ungefär 6000 patienter på sjukhuset varje år. Nu har de trånga lokalerna byggts om och moderniserats i allt från logistik och teknik till hygien och säkerhet där patienterna kan fortsätta få bästa möjliga omhändertagande och vård.

– Sjukvården i Gävleborg ska vara jämlik och tillgänglig, och då behövs investeringar, renoveringar och nybyggnationer. Därför genomförs nu det mest omfattande programmet någonsin för investeringar vid Hudiksvalls sjukhus, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). För sjukvården i Gävleborg klarar sig helt enkelt inte utan Hudiksvalls sjukhus. Så därför måste det satsas, och de nya lokalerna för operationsmottagningen och uppvakningsavdelningen är ju del av prioriteringen av Hudiksvalls sjukhus.

– Det här är ytterligare en viktig milstolpe i Region Gävleborgs satsning på framtidens sjukhus. De trånga lokalerna har moderniserats i allt från logistik och teknik till hygien och säkerhet, en förutsättning för en fortsatt trygg och säker vård för länets patienter och en bra arbetsmiljö för medarbetarna, säger Karin Jansson (MP), ordförande i fastighets-, miljö och teknikutskottet. Uppvakningsavdelningens och operationsmottagningens nya lokaler möjliggör nya arbetssätt och är byggda med hänsyn till patientintegritet och för en lång hållbarhet med flexibilitet för framtiden.

Nya uppvakningsavdelningen har 16 enskilda patientplatser


På operationsmottagningen finns sex enskilda patientsalar, alla med eget badrum och toalett för ökad patientintegritet. Den nya uppvakningsavdelningen har 16 platser, varav fem i separata rum med en central arbetsstation som är utformad för att skapa bättre översikt och öka tryggheten för både personal och patienter. Platserna är dimensionerade för att kunna göras om till intensivvårdsplatser om behovet skulle uppstå.

Arbetsstationen ligger centralt på uppvakningsavdelningen och skapar bättre översikt.


– Det känns inspirerande och spännande att få vara med om det här. De nya moderna lokalerna är planerade för den verksamhet vi bedriver. Ytorna blir större och öppnare med mer dagsljus, men ger samtidigt mer avskildhet för patienterna, säger Michael Ericsson, samordnare på anestesin och byggsamordnare för verksamheten.

Michael Ericsson visar runt i de nya lokalerna.


I sommar börjar ombyggnationen av centraloperationens lokaler, och då flyttar verksamheten till operationsmodulerna under byggtiden. 2024 ska byggnationerna i hus 07/08 på Hudiksvalls sjukhus vara färdiga och då har sjukhuset en ny modern centraloperation, en ny akutmottagning och en ny, större ambulanshall.