Operationsmoduler kommer på plats på Hudiksvalls sjukhus

Under de kommande två veckorna kommer specialbeställda operationsmoduler på plats på Hudiksvalls sjukhus. Modulerna ska säkra operationsverksamheten under den kommande ombyggnationen av centraloperations lokaler som påbörjas senare i år.

Centraloperationen på Hudiksvalls sjukhus har varit i drift sedan 1976 och sedan dess har operationernas antal och komplexitet ökat avsevärt. Moderniseringsbehovet är stort liksom en bättre logistik och flöde till uppvakningsavdelningen och operationsmottagningen. Senare i år påbörjas en omfattande ombyggnation av centraloperation för att skapa större operationssalar med ett avancerat ventilationssystem och annan modern teknik.

Då ombyggnationen är så pass omfattande kommer specialbeställda operationsmoduler säkra operationsverksamheten under ombyggnadstiden. Modulerna kommer nyckelfärdiga och har specialbeställts med fokus på att förbättra och optimera operationslokalerna för att uppfylla verksamhetens krav och den senaste tekniken. Modulerna kommer att stå på plats i drygt två år medan den nya centraloperationen byggs.

Operationsmodulerna kommer på plats utanför Hudiksvalls sjukhus.


– Det känns fantastiskt att det är på gång nu. Det är en gedigen process som ligger bakom, med arbetsgrupper som har varit med och planerat. Arbetsmiljön kommer att bli bättre och det kommer att bli toppfräscht, säger Michael Ericsson, samordnare på anestesin och byggsamordnare för verksamheten.

Operationsmodulerna har sex operationssalar, inklusive en akutsal och en snittsal. Varje sal är ca 50 kvm och är utrustade med samma toppmoderna teknik, belysning och utrustning för ökad flexibilitet. I samband med operationssalarna finns olika rum för förberedelser och uppdukning och ett barnomhändertaganderum. På det övre våningsplanet finns teknikförsörjning.

– En stor skillnad för patienterna kommer att vara större, fräschare lokaler då vi är trångbodda idag. För oss i personalen betyder det en bättre arbetsmiljö med exempelvis modern, dygnsvarierad belysning. Just nu jobbar vi mitt i byggnaden, och i modulerna får vi istället dagsljus, fortsätter Michael Ericsson. På sikt kommer vi också få ett mycket bättre flöde mellan operation, operationsmottagningen och uppvakningsavdelningen.

Michael Ericsson, samordnare anestesi, Hudiksvalls sjukhus.

När operationsmodulerna är på plats kommer de att kopplas ihop med befintliga tekniska system och säkerställs att de uppfyller samma krav på patientsäkerhet och vårdhygien som i de befintliga operationssalarna. Verksamheten planerar att börja operera i de nya modulerna under sommaren.

Leverans av operationsmoduler

Operationsmodulerna kommer på plats under vecka 8 och 9 och man kan vara beredd på ökad lastbilstrafik i området under den tiden. Kortare avstängningar av en fil på Jakobsbergsvägen förekommer under leveransen och gång- och cykeltrafik hänvisas till andra sidan gatan. Området kommer att vara tydligt skyltat. Leveransen kommer inte ha någon påverkan på akutmottagningen eller ambulansverksamheten och personal finns på plats för att se till att allt går smidigt till.

Se filmen när operationsmodulerna byggs i fabrik.