Ny överklagan i upphandlingsfråga för Framtidsbygget i Gävle

Måndag den 18 mars meddelade kammarrätten i Sundsvall att upphandlingen av programhandlingar för Framtidsbygget vid Gävle sjukhus har överklagats. Detta efter att förvaltningsrätten avslagit tidigare överprövning och gett Framtidsbygget rätt i frågan.

Det överklagande som kommit in till kammarrätten gäller en upphandling av programhandlingar inför om- och nybyggnationer av Gävle sjukhus. Upphandlingen tilldelades Sweco den 7 december 2018 och överprövades kort därefter av en konkurrerande leverantör. I början av mars 2019 avslog förvaltningsrätten i Falun överprövningen och gav Region Gävleborg rätt i upphandlingsbeslutet. Samma leverantör överklagar nu det beslutet till kammarrätten och står därmed fast vid ståndpunkten att Sweco inte uppfyller alla så kallade skall-krav som krävs för att bli tilldelad uppdraget.

– Om ungefär tre veckor kommer vi att få besked från kammarrätten. Om de meddelar prövningstillstånd kommer de att pröva överklagandet, vilket tar ca tre till sex månader. Det innebär det en ytterligare försening av Framtidsbygget i Gävle, säger Fredrik Jonsson, chefsjurist vid Region Gävleborg.

Klartecken för Framtidsbygget i Hudiksvall

Programhandlingsarbetet upphandlades separat för Gävle respektive Hudiksvalls sjukhus. Överklagandet gäller bara Gävle, vilket betyder att uppdraget för Framtidsbygget i Hudiksvall kan påbörjas.

– Igår skrev vi avtal med Sweco som nu kan påbörja det gedigna uppdraget med programhandlingar på beräknade 30 000 konsulttimmar, säger Magnus Busk, programchef för Framtidsbygget.

Programhandlingar en del i byggprocessen

Att ta fram programhandlingar är en del i den byggprocess som krävs för att bygga om och bygga nya sjukvårdsbyggnader. Bland annat kommer tidigare gjorda förstudier att aktualiseras, sjukvårdens behov att fortsätta utredas liksom byggtekniska möjligheter vid sjukhusområdet i Gävle och Hudiksvall. Programhandlingarna fungerar sedan som underlag till följande system- och bygghandling innan själva byggandet kan komma igång.