Nu förbättras den yttre miljön runt huvudentrén på Hudiksvalls sjukhus

Från 12 september och ungefär två månader framåt kommer byggarbeten pågå i huvudentréområdet. Det är för att förbättra den yttre miljön och underlätta för patienter och besökare inför kommande byggnationer utanför hus 09.

Den yttre miljön utanför huvudentrén optimeras för att underlätta för patienter och besökare när det sedan byggs utanför hus 09.

Under hösten kommer flera stora byggprojekt igång på Hudiksvalls sjukhusområde. Bland annat ska en ny kulvert byggas för att koppla hus 08 till resten av sjukhuset. I mitten av november påbörjas markarbetet för kulvert B och då måste ingången till hus 09, där ögonmottagningen, kvinno-, barn- och ungdomssjukvården ligger, stängas tillfälligt.

Trygg ingång till förlossningen

– När ingången till hus 09 stängs, är det otroligt viktigt att behålla patientintegriteten och skapa trygghet för de kvinnor och familjer som ska till förlossningen, samt alla andra liggande transporter, berättar Camilla Pihlqvist, projektledare på Framtidsbygget. Tillsammans med verksamheterna har vi tittat på olika lösningar, och beslutat att bygga en ny separat ingång för de här patienterna bredvid huvudentrén. Arbetet med att skapa den nya ingången påbörjas 12 september.

Optimerad yttre miljö

För att underlätta för det ökade patient- och besökarflödet som uppstår då ingången till hus 09 är tillfälligt stängd, optimeras den yttre miljön utanför huvudentrén. Cirkulationsplatsen utanför ingången breddas för att underlätta för bland annat sjuktransporter, tryggare gångstråk skapas och nya parkeringsplatser kommer till.

Huvudentrén kommer vara öppen under byggarbetet.

– I och med att vi skapar mer yta utanför huvudentrén kan vi anlägga flera parkeringsplatser till blodgivare, förlossningen och korttidsplatser för andra besökare. Cykelparkeringen som finns utanför entrén nu kommer att flyttas, fortsätter Camilla Pihlqvist.

När ingången till hus 09 stängs i mitten av november, kommer entrévärdar från Hälsotorget finnas på plats i huvudentrén för att hjälpa patienter och besökare att komma rätt.

Kulvert B beräknas vara färdig sommaren 2023 och då öppnas ingången i hus 09 igen.

Läs mer om byggnationerna på Hudiksvalls sjukhus på regiongavleborg.se/framtidsbygget