Nu börjar vi ta markprover på sjukhusområdet i Gävle

Under vecka 6-8 utförs de miljötekniska markprover som är en del av underlaget till den nya detaljplanen för Gävle sjukhus. De planer på ny- och ombyggnationer som finns inom Framtidsbygget ryms inte i den nuvarande detaljplanen och därför måste en ny plan tas fram.

I dessa områden ska kompletterande miljötekniska markundersökningar göras under vecka 6-8. Provrapporterna skickas in till Gävle kommun som underlag till en ny detaljplan. Planen kommer att visa hur marken i sjukhusområdet får användas för om- och nybyggnationer.

- Nu kickar vi igång den första etappen av de markprover som behövs som underlag inför Gävle kommuns arbete med att göra en ny detaljplan. I den första etappen gör vi grundare borrningar för att kartlägga eventuella miljöföroreningar i marken, säger Fredrik Larsson, projektsamordnare på Framtidsbygget.

- Det är mycket planering som föregår sådana här provtagningar, och vi har arbetat tillsammans med Gävle Energi, Gästrike Vatten, samt sjukhusets fastighetsavdelning och andra berörda verksamheter för att se till att arbetet sker så smidigt som möjligt, konstaterar Fredrik Larsson.

Borrvagnen kommer att röra sig på sjukhusområdet på vardagar vecka 6-8, mellan klockan 7.00-17.00. Under den tiden kan det förekomma mindre störningar i och med att delar av vissa parkeringsytor måste stängas av under en kortare tid så att provborrningarna kan göras. Området kommer att vara tydligt skyltat.

Fortsatta studier

- Under våren fortsätter sedan arbetet med djupare borrningar som tittar närmare på grundvattentäkten och markstabiliteten, säger Fredrik Larsson. "Så fort våra undersökningar är klara skickar vi in dem till Gävle kommun som då tar över arbetet med detaljplanen, vilken förväntas bli klar i början på 2021."

Läs mer om Gävle kommuns detaljplaner.

Borrschema

  • Vecka 6 - Punkter på norra personalparkeringen.
  • Vecka 7 - Punkter runt östra besöksparkeringen sam hus 25 och 26 (psykiatri).
  • Vecka 8 - Punkter på personalparkeringen vid Västra Vägen och driftcentralen.