Ja till investering: 6 våningar och ny helikopterplatta på taket

Regionfullmäktige har tagit beslutet att satsa drygt 530 miljoner kronor i en om- och tillbyggnation av hus 60 på Gävle sjukhus med ytterligare 6 våningar och en helikopterplatta på taket. Byggprojektet är det första inom Framtidsbygget i Gävle med en byggstart planerad till hösten 2023.

Filmen beskriver hur bygget av hus 60 på Gävle sjukhus kommer att gå till.

– Som politiker är givetvis det här väldigt speciellt, det är en form av riktmärke för regionens utvecklingsarbete inom vården. Det har varit, och kommer under flertalet år framöver, vara många inblandade i Framtidsbygget. Målet är att säkra kvaliteten och tillgängligheten inom vården på Gävle sjukhus för framtiden. Det gynnar oss som region då vi blir en attraktivare arbetsgivare samtidigt som vi säkrar upp att vi kan möta de innovationer som finns inom sjukvården samt möta verksamhetens behov, säger Anna Sundberg (SD), ordförande i fastighets- teknik- och miljöutskottet.

– Det känns otroligt kul att vi äntligen kan köra igång på riktigt, säger John Dahlgren, byggprojektchef på Gävle sjukhus. De här nya lokalerna byggs med hög flexibilitet med plats för mottagningar och dagsjukvård. I takt med utvecklingen i sjukvården kommer byggnaden lättare kunna anpassas till nya, moderna arbetssätt och teknikutveckling.

Ny helikopterplatta ger kortare transporttid

Den nya helikopterplattan placeras på taket och kortar ner transporttiden till sjukhuset. Idag landar ambulanshelikoptern några minuter från sjukhuset och det krävs en ambulanstransport till och från helikoptern. När helikopterplattan ligger på taket behövs ingen ambulans och patienten kan snabbare komma till rätt avdelning för vård.

I och med tillbyggnationen kommer de verksamheter som idag ligger högst upp i hus 60 inte kunna vara kvar, utan flyttar till evakueringsbyggnaden som snart står färdig på den norra delen av sjukhusområdet.

– Det är komplicerat att bygga om på ett sjukhus i full drift. Tyvärr är det ju omöjligt att undvika alla byggstörningar, så just nu pågår noggrann planering tillsammans med verksamheterna på sjukhusområdet för att kunna genomföra det här på ett så smidigt sätt som möjligt, både för patienter, besökare och medarbetare, avslutar John Dahlgren.

Byggstarten sker till hösten 2023 och är förväntad att ta ungefär 3 år.