- I sommar påbörjas den första etappen av de om- och nybyggnationer i Hudiksvall som kommer att pågå under flera år, berättar Magnus Busk, programchef för Framtidsbygget vid Region Gävleborg.

I sommar börjar ombyggnationerna i Hudiksvall

I sommar går startskottet för de omfattande byggprojekt som ska modernisera Gävle och Hudiksvalls sjukhus.  Hudiksvalls sjukhus är först ut och där kommer om- och nybyggnationerna börja 2019 och avslutas 2025. I Gävle är byggstarten planerad till 2020 med avslut 2026.

Det första byggprojektet i Hudiksvall kommer att påbörjas till sommaren och pågå under ungefär fyra år. Därefter kommer en ny teknikbyggnad att byggas och ersätta den gamla. Efter rivningar av gamla hus vars tekniska livslängd har uppnåtts kommer en helt ny vårdbyggnad att byggas. Allt beräknas vara klart år 2025.

- Vi har tagit fram en övergripande tidplan som visar hur byggprojekten placerar sig tidsmässigt om allt löper på exakt som planerat. Det betyder att det finns saker som kan påverka planen, säger Magnus Busk, programchef för Framtidsbygget.

Väntar på förstudie 

I Gävle inleds byggprojekten med att en av sjukhusbyggnaderna byggs på med fem våningar för lokaler lämpade för administration, konferens och mottagningar. Tidsplaneringen är dock inte klar, bland annat måste en förstudie om placeringen av den nya vårdbyggnaden inväntas för att kunna tidplanera alla byggprojekt. 

- Det vi vet är att vi kommer att bygga den nya vårdbyggnaden innan entréhuset byggs om. Det gör vi så att vi kan flytta (evakuera) verksamheter till den nya byggnaden i väntan på att entréhuset ska bli klart, säger Magnus Busk.

Den preliminära tidplanen visar att byggprojekten i Gävle kommer att kunna avslutas under 2026.

Läs mer om de inledande ombyggnationerna i hus 7 och 8

 

Gävle sjukhus, byggprojekt.
Gävle sjukhus, byggprojekt. Ombyggnad hus 1: vårdavdelningar, mottagningar start preliminärt 2023. Ombyggnad hus 29: akutmottagning förstudie inväntas. Ombyggnad hus 31: infektionsavdelning förstudie inväntas. På- och tillbyggnad hus 60: start preliminärt 2020. Rivning av hus 11-14, ersätts med ny byggnad G1 förstudie inväntas. 

Hudiksvalls sjukhus, byggprojekt med preliminära starttider.
Hudiksvalls sjukhus, byggprojekt med preliminära starttider. Ny teknikbyggnad: start preliminärt 2020. Rivning av hus 2,3,4: start preliminärt 2021. Ny vårdbyggnad: start preliminärt 2022. Ombyggnationer i hus 7: start 2019. Rivning av hus 9: start preliminärt 2025. Ombyggnationer i hus 8: start 2019.