Hudiksvalls sjukhus förbereds för ombyggnad

Under våren fram till hösten kan patienter och besökare vid Hudiksvalls sjukhus komma att märka av förberedelser inför de ombyggnationer som ska göras i hus 7 och 8. Detta i och med att byggnaderna och dess tekniska system inventeras och ses över.

Den första etappen inom Framtidsbygget Hudiksvall är ombyggnationer i hus 7 och 8. Här ska verksamheten få nya moderna lokaler, större utrymmen och förbättrade flöden. Det är ett uppdrag som Rekab Entreprenad kommer att genomföra under åren 2019-2024.

Medarbetare ur Rekabs projektorganisation undersöker nu de aktuella lokalerna, bland annat för att ta fram mer detaljerade ritningar. Det handlar om system som till exempel ventilation, vatten, värme, medicinska gaser samt el- och styrsystem.

– Det är arkitekter och projektörer som ser över byggnaderna och deras tekniska system. De undersöker hur de är byggda och bedömer hur mycket arbete som kommer att behöva göras för att vi ska få de moderna vårdlokaler vi vill ha, förklarar Magnus Busk, programchef för Framtidsbygget.

Påverkar inte sjukvårdsverksamheten

Inventeringen och projekteringen görs i lokalerna för centraloperation, sterilcentralen, akuten, ambulansintaget och öron-näsa-halsmottagningen. Arbetet kommer inte att påverka sjukvårdsverksamheten.

 – Under hela byggprocessen kommer vi att ta största möjliga hänsyn till den verksamhet som bedrivs på sjukhuset. Buller och andra typer av mindre störningar är ofrånkomliga men kommer att minimeras genom god planering och dialog med personalen, säger Magnus Busk.