Hudiksvall: Markarbeten påverkar Kungsgatan och Jakobsbergsvägen från 20 mars

Nu påbörjas grävarbeten och ledningsdragning runt sjukhuset i Hudiksvall. Arbetet kommer att påverka gång- och cykelbanor på kortare sträckor av Kungsgatan och Jakobsbergsvägen från 20 mars. Arbetet sker i etapper och förväntas vara klart i slutet av maj.

  • Gående och cykeltrafikanter hänvisas till gång- och cykelväg på andra sidan vägen.
  • Ambulanstrafik och besökare till akutmottagningen påverkas inte av arbetet.
  • Biltrafiken påverkas inte av arbetet. Hastigheten sänks till 30 km/h på sträckan.
  • Arbeten sker måndag–fredag 6.15–16.15.

Etapper och tidplan:

  • Kungsgatan (mellan Källargränd och Bergmansesplanaden) 20 mars–6 april.
  • Jakobsbergsvägen (från Kungsgatan till Bergsgatan) 20 mars–28 maj.

Det kan förekomma byggstörningar som buller och vibrationer under arbetet.