Från 6 mars och tre veckor framåt kommer evakueringsmoduler att lyftas på plats norr om hus 31

Gävle: Evakueringsbyggnad lyfts på plats

Med start måndag den 6 mars och tre veckor framåt lyfts den nya evakueringsbyggnaden på plats norr om hus 31. Lyften sker måndag till torsdag mellan 06.00 och 20.00. Sköterskevägen är öppen som vanligt med kortare avstängningar under lyften.

I samband med flera av de stora planerade byggprojekten på Gävle sjukhus kommer vissa verksamheter att behöva evakueras. Under hösten 2023 påbörjas om- och tillbyggnationen av hus 60, då kan inte ögon- och kirurgverksamheterna vara kvar i sina befintliga lokaler högst upp i huset. Ögonoperation från hus 13 flyttar också till de nya evakueringsmodulerna för en samlad ögonverksamhet.

– Trots ekonomiskt tuffa tider och en skakig omvärld är det viktigt att vi fortsätter investera för framtiden. Att Framtidsbygget nu startar i Gävle inger både hopp och framtidstro, säger Patrik Stenvard (M), regionstyrelsens ordförande.

– Genom om- och nybyggnationen av sjukhuset kommer såväl framtidens patienter men också personal att ges de absolut bästa möjligheterna till en trygg, modern, säker vård och arbetsmiljö. Dessa 92 moderna moduler som idag anländer är en mycket bra lösning för att säkra upp kvaliteten och flexibiliteten i vården under byggtiden, säger Anna Sundberg (SD) ordförande i fastighets-, miljö och teknikutskottet.

– Det är en toppmodern modullösning som kommer på plats. Totalt sett får byggnaden fem våningar, varav fyra är vårdplan och ett teknikplan med kulvert, berättar Peter Hautzinger, projektledare för evakueringsmodulerna på Gävle sjukhus.

Ökad byggtrafik när 92 moduler blir ett hus

Evakueringsbyggnaden består av 92 moduler som ska lyftas på plats. Det innebär ökad byggtrafik i området längs med Sköterskevägen när lastbilar kör in på området, lyfter modulen på plats och kör ut igen.

– Vi kommer att ha en flaggvakt som kontrollerar trafiken den korta stunden det tar för lastbilen att köra ut. Flaggvakten har också koll på ambulans- och helikoptertrafiken så att de kan komma fram precis som vanligt, förklarar Peter.

Under våren och sommaren sker allt arbete inomhus i modulerna för att förbereda lokalerna.

– Verksamheterna har varit med i utformningen och planeringen av modulerna. När det är dags för inflyttning i oktober så kommer vi att ha fina, moderna lokaler för patienterna och en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna, berättar Peter.

– Planen är att den här byggnaden ska stå på plats i 10 år medan vi bygger om på sjukhusområdet. Det är viktigt att modulerna är anpassningsbara beroende på vilken verksamhet som ska flytta in längre fram, avslutar Peter Hautzinger.

Läs mer om hus 32