Framtidsbyggets tidplan förlängs samtidigt som vissa satsningar kan genomföras tidigare

Framtidsbygget är samlingsnamnet för Region Gävleborgs stora satsning, om- och nybyggnationerna av de två akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall. Nu har tidplanen justerats för att säkra patientsäkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö samt vattentäktens fortsatta skydd i Gävle.

Det innebär att hela programmet förlängs från 2021 till 2023. Samtidigt som vissa delprojekt kommer att kunna genomföras tidigare.

- Det här är den största investering som någonsin har genomförts i Region Gävleborg. Och den är helt nödvändig. Vi tänker utveckla en sjukvård ur patientens perspektiv och då behövs nya byggnader och ny teknik som kan stödja detta, säger regionrådet Tommy Berger.

Istället för att genomföra de olika projekten inom programmet parallellt kommer de nu att genomföras seriellt. Det innebär att tillfälliga omlokaliseringar av verksamheter kan genomföras mer sammanhängande, med sjukhusen i full drift även under pågående om- och nybyggnationer. Något som är betydligt svårare att göra vid ombyggnation av flera hus samtidigt, då verksamheter behöver delas upp på flera olika platser.

- Det ger oss också bättre förutsättningar att ha en fortsatt god patientsäkerhet, god tillgänglighet och mindre byggstörningar i verksamheten, vilket är bra för både patienter och medarbetare, säger Helena Ribacke, fastighetsdirektör på Region Gävleborg.

En annan viktig aspekt är att vattentäkten på Gävle sjukhusområde får ett bättre skydd när programmet genomförs över lite längre tid.

Några projekt kan genomföras tidigare

Samtidigt som programmet förlängs kan några delprojekt genomföras tidigare. Två exempel är upprustning och modernisering av befintlig teknisk försörjning i Gävle och helt ny teknisk försörjning i Hudiksvall, vilket inkluderar ett nytt teknikhus och nya teknikkulvertar. 

Illustration av nya teknikbyggnaden i Hudiksvall.


Den tekniska försörjningen är enormt viktigt för att kunna hålla sjukhusen i drift under tiden vi bygger och för att kunna börja använda de om- och nybyggda lokalerna. Därför måste den tekniska försörjningen säkras fullt ut innan arbetet med de nya vårdbyggnaderna kan börja, för att på så sätt vara mindre känsliga för driftstörningar eller avbrott.

Moderna sjukhus för framtidens hälso- och sjukvård

I Framtidsbygget ingår större om- och nybyggnationer på Gävle och Hudiksvalls sjukhus, där de båda sjukhusen kommer att få varsitt helt nytt vårdblock. 

- Vårdmiljöerna vid Gävle sjukhus uppgraderas för att bättre möta dagens och framtidens krav på patientsäkerhet, vårdstandard, arbetsmiljö och tillgänglighet, med bland annat ny akutmottagning och ett helt nytt toppmodernt vårdblock. I våra prioriteringar för Hudiksvalls sjukhus ingår bland annat satsningar på en helt ny akutmottagning och ett nytt, modernt vårdblock för kvinno- och förlossningsvård med neonatalvård, säger regionrådet Tommy Berger.

Var hittar jag mer information?

Läs mer om Framtidsbygget på www.regiongavleborg.se/framtidsbygget