Framtidsbygget kan fortsätta byggplanerna meddelar kammarrätten

Den överklagan en konkurrerande leverantör gjort i upphandlingen av programhandlingar avslås av kammarrätten. Det betyder att den planerade moderniseringen av Gävle sjukhus kan fortsätta. - Nu kan vi äntligen gå vidare i byggprocessen, säger Framtidsbyggets programchef, Magnus Busk.

Det var i slutet av december förra året som Region Gävleborg upphandlade konsultarbete för att ta fram programhandlingar för Gävle respektive Hudiksvalls sjukhus. Uppdragen tilldelades Sweco men överprövades kort därefter av en konkurrerande leverantör. Förvaltningsrätten avslog överprövningarna.

Upphandlingen för Gävle sjukhus programhandlingar överklagades vidare till kammarrätten i Sundsvall i mars och i mitten av juli kom domstolens besked att kammarrätten inte kommer att pröva överklagandet.

- Tio dagar har nu gått efter domen vilket betyder att avtalsspärren löpt ut. Leverantören har alltså inte överklagat till högsta förvaltningsdomstolen och vi kan därför skriva avtal med Sweco, säger Fredrik Jonsson, chefsjurist vid Region Gävleborg.

Programhandlingsarbete pågår för Hudiksvalls sjukhus

Uppdraget att ta fram programhandlingar för Hudiksvalls sjukhus överklagades inte och har kunnat påbörjas under våren. Uppdraget omfattar uppskattningsvis 30 000 konsulttimmar. I Gävle kan motsvarande arbete börja i höst, vilket är cirka nio månader senare än planerat, med en omfattning om cirka 35 000 konsulttimmar.

Att ta fram programhandlingar är en del i byggprocessen för att bygga om och bygga nya byggnader för hälso- och sjukvård. Bland annat aktualiseras tidigare gjorda förstudier, hälso- och sjukvårdens behov utreds vidare liksom vilka byggtekniska möjligheter som finns vid sjukhusområdena. Programhandlingarna fungerar som underlag för att ta fram system- och bygghandlingar innan själva byggandet kan komma igång.