Förnyad upphandling av program- och systemskeden för Framtidsbygget

Region Gävleborg kommer att genomföra en ny upphandling av program- och systemskeden för Framtidsbygget.

- Anledningen till att regionen tar ett steg tillbaka är för att vi vill försäkra oss om att det blir rätt upphandlingsmässigt och konkurrensmässigt, säger Johan Färnstrand, regiondirektör.

Nuvarande uppdrag vilar på ett ramavtal för tekniska konsulter och är upphandlade enligt LUF (lagen om upphandling inom försörjningssektorerna), medan den typ av tjänster som Framtidsbygget framför allt kräver ska upphandlas enligt LOU (lagen om offentlig upphandling).

Program- och systemskeden är förstadier innan byggnation och innefattar bland annat placering av verksamheter och lösningar för teknisk försörjning.