Företag med sjukhuserfarenhet bygger om i Hudiksvall

Nu är det klart vem som fått uppdraget att bygga om hus 7 och delar av hus 8 på Hudiksvalls sjukhus. Uppdraget är den första etappen i en rad om- och nybyggnationer.

- Det känns bra att arbeta tillsammans med ett företag som har byggt om sjukhus tidigare och därmed har förståelse för vår verksamhet, säger Andreas Almér, byggprojektchef Framtidsbygget.

Rekab entreprenad är det byggföretag som i december vann upphandlingen för om- och tillbyggnad av hus 7 och 8 i Hudiksvall.

- Avtalsformen är en totalentreprenad i samverkansform. Det innebär att entreprenör och beställare gemensamt strävar efter att hitta de bästa lösningarna utifrån våra behov med hänsyn till kostnad tid och kvalitet, säger Andreas Almér.

Byggerfarenhet från Sundsvalls sjukhus

Rekab har cirka 200 anställda och bedriver verksamhet i Örnsköldsvik, Sundsvall, Skellefteå och Luleå. De har tidigare erfarenhet av att bygga om sjukhus genom en rad ombyggnationer vid Sundsvalls sjukhus, exempelvis operationscentrum, dialysenheten och akuten inklusive ambulanshall.

- När man bygger om sjukhus är det viktigt att ha förståelse för sjukvårdens verksamhet och vara beredd på att pausa arbetet ibland, exempelvis i samband med nedsövning av patienter, säger Anders Lindgren, platschef på Rekab.

Byggstart efter semestrarna

Under vintern kommer Rekab att etablera sig vid sjukhuset i Hudiksvall.

- Enligt nu liggande tidplan kommer ombyggnationerna att börja i sommar efter semestrarna, säger Magnus Busk, Framtidsbyggets programchef.

Fakta Framtidsbygget

Framtidsbygget är samlingsnamnet för Region Gävleborgs satsning på en rad om- och nybyggnationer av Gävle och Hudiksvalls sjukhus. för att möta hälso- och sjukvårdens behov i framtiden. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen om cirka 120 000 kvadratmeter och omfattar en byggnadsinvestering på över fem miljarder kronor.

Läs mer om ombyggnationerna av hus 7 och 8 i Hudiksvall