Domstolen ger Framtidsbygget rätt i upphandlingsfråga

Förvaltningsrätten i Falun har avslagit den överprövning som gjordes i december av upphandlingen gällande programhandlingar för Framtidsbygget i Gävle och Hudiksvall. Domen visar att rätt bedömning har gjorts i tilldelningen av uppdraget till Sweco.

I december 2018 tilldelades Sweco uppdraget att ta fram programhandlingar för Framtidsbygget i Gävle och Hudiksvall. Ett konkurrerande företag överklagade tilldelningen till förvaltningsrätten, vilket innebar en prövning av ärendet. Den 6 mars kom domstolens besked – överprövningen avslås.

– Det betyder att domstolen bedömer att vår tilldelning av uppdraget till Sweco är korrekt. Men vi kan inte vara säkra på beslutet än då det finns möjlighet att överklaga till kammarrätten inom tre veckor, säger Fredrik Jonsson, Region Gävleborgs chefsjurist.

Inkommer ingen ytterligare överprövning kan det programhandlingsarbete som omfattar cirka 30 000 konsulttimmar i Hudiksvall och 35 000 konsulttimmar i Gävle på börjas inom kort.

– Förhoppningen är att vi nu kan gå vidare och påbörja arbetet under april, säger Magnus Busk, programchef för Framtidsbygget.

Läs tidigare artikel: Upphandling av programhandlingar för Framtidsbygget överprövas