Bygget av den nya teknikbyggnaden är igång!

Patienter och besökare till Hudiksvalls sjukhus har den senaste tiden märkt att något är på gång i slänten längs med Bergsgatan. Träd har fällts och vägar har byggts. Onsdag 22 juni drog bygget officiellt igång med en spadtagsceremoni på platsen där den nya teknikbyggnaden ska ligga.

Första spadtaget teknikbyggnaden vid Hudiksvalls sjukhus.
Det första spadtaget togs av Karin Jansson (MP), ordförande för fastighet-, teknik och miljöutskottet, Malin Wiklund, enhetschef för fastighetsavdelningen och Camilla Pihlqvist, byggprojektledare på Framtidsbygget i Hudiksvall.

Sjukhus är komplexa och installationstäta byggnader som är i drift 24 timmar om dygnet, året runt. För att kunna utföra en säker och effektiv vård måste sjukhuset och dess fastighetstekniska system, så som el, värme, vatten och gas, vara robusta och driftsäkra då ett avbrott i den tekniska försörjningen kan ha stora konsekvenser för verksamheterna på sjukhuset. Den nya teknikbyggnaden och kulvertsystemet är en förutsättning för alla framtida byggnationer på sjukhuset.

– Nu inleds etapp två av Framtidsbygget i Hudiksvall. Med det ett nytt teknikhus framtidssäkras sjukhuset samtidigt som klimatavtrycket blir lägre och beredskapen högre. Med investeringen säkerställs en trygg och säker vård i hela länet. Som alltid när Region Gävleborg investerar fokuseras på hållbara material och förnyelsebar energi, säger fastighets-, teknik-, och miljöutskottets ordförande Karin Jansson (MP).

– Den nya teknikbyggnaden utrustas med både hängslen och livrem för att framtidssäkra den tekniska försörjningen på sjukhuset. Med ny teknik bygger vi ett tillförlitligt driftsystem med dubbla funktioner så det finns ett pålitligt alternativ om ett system skulle gå ner, allt för att minimera påverkan på verksamheten vid till exempel ett elavbrott.  Den nya byggnaden betyder också ett ordentligt lyft i arbetsmiljön för de som jobbar med drift och förvaltning på sjukhuset, säger Malin Wiklund, enhetschef för fastighetsavdelningen på Hudiksvalls sjukhus.

– Det här är ett komplext byggprojekt som kommer att påverka stora delar av sjukhusområdet under olika perioder, det kommer vi inte ifrån. Mycket tid har gått till att planera byggnationerna så att vi minska störningarna så mycket vi kan, det är viktigt att patienter och besökare vet och har förståelse för det, säger Camilla Pihlqvist, projektledare för den nya teknikbyggnaden och kulvertsystemet.

Region Gävleborg investerar drygt 774 miljoner kronor i projektet som förväntas pågå i ungefär fyra år. När den nya teknikbyggnaden visar på stadig drift kan de nuvarande teknikbyggnaderna rivas och ge plats åt den nya vårdbyggnaden.

Läs mer om den nya teknikbyggnaden och kulvertarna.