Bergsgatan vid Hudiksvalls sjukhus stängs för genomfartstrafik

Det är flera stora byggprojekt på gång på Hudiksvalls sjukhusområde. Bland annat ska nya kulvertar byggas för att koppla ihop olika delar av sjukhuset och det nya teknikhuset ska byggas i slänten längs med Bergsgatan. Då grävarbetet pågår stängs en stor del av Bergsgatan för genomfartstrafik från 22 november.

Bergsgatan stängs av för genomfartstrafik från 22 november
Bergsgatan stängs av för genomfartstrafik från 22 november.

– Vi gör vad vi kan för att bibehålla tillgängligheten under byggtiden. Det är jätteviktigt att patienter, besökare och medarbetare på ett säkert sätt kan ta sig till och runt sjukhuset medan vi bygger på flera platser på området, säger Camilla Pihlqvist, byggprojektledare på Framtidsbygget på Hudiksvalls sjukhus.

För att lätta på trafiktrycket på Kungsgatan och Lilla Kungsgatan när Bergsgatan stängs, öppnas Furulundsvägen för buss-, bil, och byggtrafik den 21 november.

– Alla vägarbeten eller hänvisningar är tydligt skyltade, men tillåt gärna lite extra tid inför ditt besök då det kan vara mycket trafik i området och vi måste flytta på vissa parkeringsplatser, avslutar Camilla Pihlqvist.

Infarten till hus 10 och hus 11 är opåverkade av avstängningarna och besöksparkeringen utanför hus 09 kommer att finnas kvar. Flera parkeringsplatser har öppnat utanför hus 02 mittemot huvudentrén.