Patientskaderapporter

Massmedia får uppgifter om patienter som vårdas på länets sjukhus via e-post. Patientskaderapporter beställs via Region Gävleborgs växel och skickas sedan ut de redaktioner som är prenumeranter på tjänsten. Är du inte prenumerant kontaktar du presstjänsten. Du kan även ta del av patientskaderapporterna här.

För NYA patientskaderapporter

 1. Samla in följande uppgifter från Polis, SOS-alarm, Räddningstjänst:
    a. Larmtid
    b. Typ av olycka: trafik, arbetsplats, brand, misshandel etc.
    c. Var olyckan har inträffat
    d. Uppgifter om skadade: kön och ålder.
 2. Ring Region Gävleborgs växel 026-15 40 00 och begär en patientskaderapport. Lämna över uppgifterna som nämns ovan.
 3. Vänta och patientskaderapporten kommer i redaktionens e-postlåda. Målet är att den ska skickas ut inom två timmar. Du kan även ta del av patientskaderapporterna här.
 4. Spara patientskaderapporten som ni får via e-post. Ni behöver den om ni vill uppdatera den några dagar senare.

För UPPDATERING av patientskaderapporter

 1. Ring Region Gävleborgs växel 026-15 40 00 och begär att patientskaderapport nr XX uppdateras.
 2. Vänta och den uppdaterade patientskaderapporten kommer i redaktionens e-postlåda. Den ska komma inom några timmar. Du kan även ta del av patientskaderapporterna här. 

Tänk på att:

 • Ring aldrig till akutmottagningarna eller avdelningarna. Deras motiv till att ställa samman rapporter är att slippa samtal från massmedia.
 • Om en rapport dröjer ringer ni växeln igen. 
 • Massmedia som ringer till akutmottagningarna och avdelningarna kan komma att stängas av från denna service.