Ytterligare ett fall av covid-19 i Gävleborg

Provsvar visar på att ytterligare en person i Gävleborg bär på det nya coronaviruset. Den nu smittade patienten är också smittad i norra Italien och var nyligen i samma område som den tidigare smittade personen.

- Personen har en mild sjukdom och vårdas nu på infektionsavdelningen. Det finns ingen risk för vidare smittspridning, personen har gjort allt rätt och undvikit sociala kontakter, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, Region Gävleborg.

Kontaktspårning är genomförd och personen har tagits omhand efter Region Gävleborgs rutiner.