X-trafik satsar på ny teknik med utsläppsfria bussar

Region Gävleborg fortsätter sina satsningar för ett fossilfritt samhälle med utsläppsfria fordon. Från slutet av 2021 kommer X-trafik att prova vätgasbussar i kollektivtrafiken.

Vätgasbussar, X-trafik

– Gävleborg ska gå före i den gröna omställningen och det gör vi i denna fråga. Både på nationell och europeisk nivå lyfts vätgas fram som viktig i omställningen till elektrifierade transporter och i Gävleborg har vi, tillsammans med lokala och regionala företag, särskilt goda förutsättningar. Den gröna omställningen måste gå mycket fortare än i dagsläget så det är klart vi ska driva utvecklingen framåt och testa tekniken, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).

En vätgasbuss är en tyst och utsläppsfri buss med elmotor som producerar sin egen el i en så kallad bränslecell med hjälp av vätgas. Trafikföretaget Transdev kör busstrafiken i Sandviken på uppdrag av X-trafik och de har beställt två nya bussar som ska vara klara för trafik i slutet av 2021. 

– Det känns fantastiskt kul att kunna erbjuda den här nya tekniken till resenärerna och invånarna i Sandviken. Bussarna kommer erbjuda bättre komfort för resenärerna samt renare luft och lägre bullernivå för hela staden. Det är också ett steg mot framtiden till hela Gävleborgs län, säger Johnny Struwe, Fleet Manager på Transdev Sverige. 

Bussarna tillverkas av Solaris och kommer att servas och underhållas i Solaris Sveriges verkstad i Gävle.

 Solaris har i många år haft stort fokus på framtidens e-mobility-lösningar till kollektivtrafik och redan 2014 levererade vi den första elbussen i Sverige. Vi gläder oss mycket över det förtroende som både X-trafik och Transdev har visat oss med denna order som är ett  viktigt och stategiskt genombrott för introduktionen av den senaste generationen av framtidens elbussar, säger Klaus Hansen, Managing Director, Solaris Sverige.

Mer information om vätgasbussar

En vätgasbuss är en buss med elmotor, men i stället för att ha batterier producerar bussen sin egen el i en så kallad bränslecell med hjälp av vätgas. I bränslecellen möter vätgasen syre från luften. Under den kemiska processen frigörs elektroner som börjar röra sig och ger upphov till en ström – alltså el. Samtidigt bildas värme och vattenånga som blir enda avgasen, vilket gör vätgasbussar helt emissionsfria. Bussarna tankas ungefär som vanliga bensin- och dieselbilar, fast på vätgasmackar i stället. Mellan 2003 och 2004 kördes två vätgasbussar som ett test i Stockholm, men de två bussarna som kommer till Sandviken blir de första att gå i ordinarie linjetrafik.