Vuxna brukare inom LSS välkomnas till vaccination mot covid-19

Från 19 april välkomnas personer från 18 år med stöd enligt LSS eller personlig assistans att boka tid för vaccination mot covid-19. Invånare i de tidigare prioriterade grupperna kan också fortsätta att boka tid.

Måndag 19 april öppnas tidbokningen på webbplatsen 1177.se/Gavleborg för personer inom LSS-omsorgen.

Det gäller

 • personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

– Den som har störst behov av skydd mot smittan, ska erbjudas vaccinet före den som har lägre risk att insjukna och dö. Det är den enkla och rättvisa principen för hur Region Gävleborg ska sköta massvaccinationen i vårt län, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Den här gruppen behöver ett tidigt skydd och därför erbjuds den vaccinet redan nu.

Bokning av vaccination

Personer med mobilt bank-id, bank-id på dator, Telias e-legitimation eller Freja e-id plus bokar via 1177.se/Gavleborg.

Personer som saknar bank-id ringer 026-15 03 00. Det kontrolleras att den som ska vaccineras tillhör priogruppen och samtalet kopplas därefter vidare till bokning av vaccination. Även ombud kan ringa och boka vaccinationstid. Ombudet behöver förbereda svar på frågor i hälsodeklarationen inför vaccination.

Frågorna är:

 • Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination, och behövt sjukvård?
 • Har du allergier som någon gång gett dig kraftiga reaktioner som du behövt sjukvård för?
 • Använder du blodförtunnande medicin?
 • Har du ökad blödningsbenägenhet på grund av sjukdom?
 • Är du gravid?

För personer inom LSS som omfattas av det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret administreras vaccinationerna inom den kommunala hemsjukvården.

Vaccinationer inom priogruppen LSS och personlig assistans gäller enbart personer med beviljad insats. Närstående är inte en prioriterad målgrupp, och personalvaccinationer är fortsatt pausade.

Mer information på 1177.se.

Just nu vaccineras:

 • personer över 65 år
 • personer med hemtjänst eller hemsjukvård, samt de som dessa bor med
 • personer som går i dialys, har genomgått eller ska genomgå benmärgs- eller organtransplantation
 • personer över 18 med stöd enligt LSS eller personlig assistans.