Visselblåsning – en viktig rättighet

Region Gävleborg är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. I förlängningen handlar det om att erbjuda dig som medborgare bästa möjliga service. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Visselblåsning handlar om att uppmärksamma missförhållanden. I visselblåsartjänsten kan du som har en arbetsrelaterad relation till Region Gävleborg anmäla misstanke om jäv, mutor eller tjänstefel.

Syftet med visselblåsartjänsten är att organisationens anställda och övriga intressenter ska känna sig trygga med att rapportera missförhållanden och andra allvarliga händelser utan rädsla för bestraffningar eller andra negativa konsekvenser.

– Det är bra att vi säkerställer och förstärker tryggheten för våra anställda om det uppstår allvarliga situationer som kräver rapportering, säger Fredrik Åberg Jönsson (V), ordförande i hållbarhetsnämnden.

Läs mer om visselblåsning

Det är viktigt att veta att du kan känna dig trygg med att rapportera missförhållanden och andra allvarliga händelser utan rädsla för bestraffningar eller andra negativa konsekvenser. Region Gävleborg har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna.

Läs mer om visselblåsning.