Viktigt att söka vård som vanligt

Vårdbesöken i Region Gävleborg har minskat kraftigt de senaste fyra veckorna, inom primärvården med hela 50 procent. ”Fortsätt söka vård som vanligt när du tror att du behöver det”, säger Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.

Allmänna råd om social distansering, och att inte söka vård om det inte är absolut nödvändigt, har medfört ett radikalt minskat antal besök. Den planerade vården har visserligen dragits ned för att inte riskera smittspridning och för att frigöra resurser till covidsjuka patienter, men både akutmottagning, hälsocentraler och familjeläkarjourer tar emot vårdsökande som vanligt.

Minskning med hälften i primärvården

I primärvården märks en nedgång av antalet besök med nästan 50 procent vilket också lett till att antalet remisser till specialiserade vården har minskat med 30 procent. Avbokningarna har ökat med 40 procent och ombokningarna med över 60 procent.

- De kraftigt sänkta besökssiffrorna kan tolkas som att invånarna har stor respekt för rekommendationer och visar hänsyn för prioriteringarna inom vården. Men du ska fortsätta söka vård som vanligt när du behöver det, säger Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.

Av naturliga skäl har telefonkontakterna med vården i stället ökat. För Region Gävleborg har samtalen till 1177 ökat med nästan 50 procent och inom primärvården har telefonkontakterna ökat med 20 procent. Telefonsamtal ersätter också allt oftare planerade besök. 

Vänta inte med allvarliga besvär

När sjukhusen har ställt om till covid-vård har planerade operationer successivt minskats till hälften under de senaste fyra veckorna. Akutmottagningarna har en minskad tillströmning med cirka 30 procent, och de akuta operationerna har minskat med 20 procent.

- Det finns dessvärre tecken på att patienter har väntat för länge med att söka akutvård för allvarligare åkommor, och därmed riskerat att bli sjukare än nödvändigt. Det är viktigt att söka för vård som inte kan vänta, säger Göran Angergård. 

Berätta om du har symtom

I kontakt med vården måste du berätta om du har symtom på förkylning så som hosta, feber eller halsont. Det är viktigt både för din egen och andras säkerhet och för att minska smittspridningen. Du kommer att få den hjälp du behöver.

Mer information om vård under pågående pandemi på 1177