Viktiga lärdomar i vårdrapport

Trots coronapandemin och ett stort fokus på det akuta omhändertagandet har en stor del av den planerade vården kunnat upprätthållas hittills under 2020. Det visar en rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR, som beskriver utvecklingen i hälso- och sjukvården och de konsekvenser coronapandemin hittills fått på hälso- och sjukvårdssystemet.

Rapporten visar att en stor del av den planerade vården kunnat upprätthållas trots pandemin och att vårdgarantiuppfyllelsen till primärvården inte påverkats.

Data visar på stora minskningar av vårdproduktionen under den mest intensiva perioden av smittspridning under våren, men också att vården snabbt kunde återgå till nästintill normal produktion redan under sommaren när smittspridningen minskade.

Viktigt vetande

− Nu står vi återigen inför en mycket stor smittspridning och en ökning av inlagda covidpatienter. Det är viktigt att ta med sig lärdomarna hittills under pandemin för att kunna möta de behov som nu uppstår. Hanteringen av den uppskjutna vården och att korta väntetiderna handlar om lokala lösningar, patientkännedom och förmåga att arbeta med hela vårdkedjan, säger Emma Spak, sektionschef för hälso- och sjukvård på Sveriges kommuner och regioner (SKR).

I det mesta som rapporten tar upp följer Region Gävleborg utvecklingen i övriga delar av landet.

Pandemin och hälso- och sjukvården (pdf)