Vi hälsar 66 sjuksköterskor och 17 läkare välkomna hittills i år!

Arbetet för att växla över från inhyrd personal till fast anställda börjar ge resultat. Efter årets första två månader har vi lyckats rekrytera och öka antalet sjuksköterskor och läkare med 66 sjuksköterskor respektive 17 läkare till Region Gävleborg!

Glädjande är också att se att vårt arbete att bli hyroberoende börjar synas i form av siffror. Kostnaderna för inhyrd personal är efter februari månad 10 procent lägre än vid samma tidpunkt i fjol.

- Många verksamheter driver redan sin verksamhet helt utan hyrpersonal och andra kämpar hårt för att nå dit. Det är ett fantastiskt jobb som görs i verksamheten för att vi ska nå vårt mål att bli oberoende av hyrpersonal, säger Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och ansvarig för arbetet att bli hyroberoende.