”Samarbete är hela grejen”, säger Robert Carlsson, sjuksköterska i bedömningsbilen, om sina kollegor i Los. Christina Westling Granqvist är sjuksköterska och delar sin tjänst mellan kommunens korttidsboende regionens hälsocentral. Karin Sandkvist är sjuksköterska hos kommunen och jobbar både på äldreboendet och i hemsjukvården. Nirvana Nordkvist är distriktssköterska, anställd på Färila hälsocentral. Hon är också specialiserad inom diabetes och astma/KOL.

Vårdsamarbete ger trygghet i glesbygden Los

I glesbygd är det en utmaning att få till ett vårdutbud som invånarna är nöjda med. Men i Los är det många som känner sig trygga. ”När ambulansen försvann var många väldigt oroliga, men akutbilen som ersatte den är det bästa som hänt oss”, säger Berit Abrahamsson som bor i området.

I Los med omnejd bor cirka 800 personer. De har 12 mil till sjukhuset i Hudiksvall och 20 mil till Gävle. Men tack vare ett gott samarbete mellan Region Gävleborg och Ljusdals kommun säger Losbor att de känner sig trygga med hälso- och sjukvården. ”Ska man bli gammal ska man bo i Los!”, utbrister en dam under ett Öppet Hus som hålls på den lilla hälsocentralsfilialen i Los under våren.

Berit Abrahamsson blev sjuk i april för tre år sedan. En dotter hittade henne medvetslös i hemmet. Bedömningsbilen kom på bara någon minut och gav livsuppehållande hjälp tills ambulansen kom. ”Jag hade njursvikt och blodförgiftning och har min dotter och akutbilen att tacka för mitt liv. Även mitt barnbarn har fått hjälp av akutbilen under astma- och kruppanfall. Det är så tryggt att veta att akutbilen finns. Det är det bästa som har hänt oss i Los”, säger Berit. 
Robert Carlsson är sjuksköterska i Ljusdal och jobbar halvtid (dygnet runt) i bedömningsbilen i Los. ”Jag lär känna folk här i Los på ett helt annat sätt när jag jobbar i bedömningsbilen”, säger Robert som känner sig uppskattad när han kommer ut på larm.

God och nära vård

För att tillgodose de förändrade behoven av vård i framtiden pågår en nationell omställning av vården. En grundprincip är att den ska föras närmare invånarna. 

- I Gävleborg kallar vi den här utvecklingen för ”God och nära vård”. Digitala vårdmöten och mobila sjukvårdsteam är två av många byggstenar för att föra vården närmare patienten, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).

Tryggheten det viktiga

Alla Losbor är kanske inte medvetna om de övergripande strategierna, eller att utvecklingen av deras vårdutbud kallas för ”God och nära vård”. Det viktiga är att de känner sig trygga. Los har en fullt utrustad bedömningsbil (även kallad ”akutbilen”) bemannad med en sjuksköterska dygnet runt, och de kan boka tider med sjuksköterskor och läkare på den lilla HC-filialen på äldreboendet Furugården i byn. Här finns också utrustning för digitala vårdmöten via videolänk - något som kan spara både restid och pengar när patient och läkare egentligen inte behöver träffas fysiskt.

Om det inte krävs någon fysisk kontakt mellan patient och vårdgivare kan mötet skötas från hälsocentralens konferensrum, med hjälp av personal. Anette Hammarlund Johansson kopplar upp sig mot hälsocentralen i Färila där sjuksköterskan Renée Niccolai och sekreteraren Gunilla Andersson hälsar tillbaka. 

Samarbetar om bemanningen

- Los är ett klockrent exempel på hur man kan öka tryggheten i glesbygd. Tack vare samarbetet mellan Region Gävleborg och Ljusdals kommun har vi hittat lösningar som täcker en stor del av vårdbehovet hos byborna, säger Anette Hammarlund Johansson, vårdenhetschef på Färila hälsocentral med ansvar för Los. 

Samarbetet märks tydligast i bemanningen. Christina Westling Granqvist är sjuksköterska halvtid på kommunens korttidsboende och halvtid vid regionens hälsocentral. Hon finns tillgänglig hela dagen och fördelar sitt arbete utifrån behovet i verksamheterna. 

Om bedömningsbilen kallas ut på en mer krävande insats följer Christina helt enkelt med och hjälper till. Då kan äldreboendets sjuksköterska Karin Sandkvist täcka upp på korttidsboende och hälsocentralen. Lika naturligt är det för Robert Carlsson som arbetar i bedömningsbilen att hjälpa till på äldreboendet, ”kortis” eller hälsocentralen när han inte har någon körning.

”Utan ett gott samarbetsklimat mellan kommunen och regionen på plats vore det inte möjligt att ha ett så bra vårderbjudande i en glesbygd som Los. Vi har tagit ett gemensamt ansvar för vår gemensamma patient”, säger Annette Hammarlund Johansson (t v), vårdenhetschef för primärvården i Färila-Los, här tillsammans med Tommy Pettersson, kvalitetssamordnare primärvården Ljusdal och Lillemor Nordqvist, chef för kommunens äldreboende Furugården. 

Ny dagvårdsmottagning

2 maj togs ytterligare ett steg för vård närmare Losborna. Då invigdes dagvårdsmottagningen på Ljusdals Närsjukhus, som ett komplement till dagvården på sjukhuset i Hudiksvall. Mottagningen är för patienter som får regelbundna behandlingar inom cancervård, reumatologi eller hematologi (blod- och benmärgsbehandlingar). Losbor som tidigare behövt ta sig till Hudiksvall kan få sin behandling inom kommunens gränser och restiden halverad.

Vårdutbudet i Los med 800 invånare

Bedömningsbil för både akuta och mindre akuta uppdrag, bemannad med en sjuksköterska - dygnet runt 
Ambulans Ljusdals närsjukhus 
Distriktssjuksköterska på hälsocentralen - tillgänglig vardagar 
Läkare på hälsocentralen - 1 dag/varannan vecka 
Diabetessköterska och astma/KOL-sköterska - regelbundet 
BVC-sköterska - efter behov 
Sjuksköterska på äldreboendet Furugården - dygnet runt 
Läkare på äldreboende och korttidsboende - 1 dag/vecka 
Skolsköterska på Los skola - 1 dag per vecka 
Hjärtstartare på ICA-butiken och äldreboendet Furugården 
Ambulanshelikopter vid behov från Östersund eller Mora