Vårdpersonal hedrades ”har gjort ett fantastiskt jobb”

Landshövding Per Bill gav sig under måndagen ut på turné i länet för att överräcka fanor och diplom till Region Gävleborgs personal. Och det var stolta och rörda medarbetare som tog emot utmärkelserna vid sjukhusen i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs för de insatser som utförts under coronapandemin.

Vid tre ceremonier fick sammanlagt sex medarbetare representera de tusentals anställda som med uppoffringar och stort engagemang bidragit till att minska pandemins härjningar sedan mars i år.

– Vi har kämpat på och lyckats komma så här långt som vi har gjort, med de förutsättningar vi har. Det är ett fantastiskt jobb av alla medarbetare och alla som är inblandade, säger narkosläkare Carl-Johan Olsson.

– Det här har bevisat hur vi kan mobilisera kraft och hur vi kan samarbeta över gränserna med olika personalgrupper som man aldrig har arbetat tillsammans med och vi har gjort ett fantastiskt jobb, Marie-Louise Östlund, intensivvårdssjuksköterska IVA.

Tongångarna var desamma vid de tre sjukhusen, det storslagna samarbetet och professionella utförandet har gett och ger resultat.

– Jag känner stolthet i dag, det gör jag väldigt ofta när jag tänker på vad alla åstadkommer i den här organisationen vid alla våra tre sjukhus. Pandemin som den yttrat sig har vi inte varje dag. Jag vill rikta ett stort tack till det jordnära arbetet som alla bidrar till i Region Gävleborg och länets alla kommuner, säger regionråd Tommy Berger (S).

När Gävleborgs läns landshövding Per Bill överräckte fanan i Bollnäs tog han fasta på skillnaden mellan fana och flagga.

– Den här fanan symboliserar våra tre ledord; håll i, håll ut och håll fysiskt avstånd, säger landshövding Per Bill när han överräcker fanan till medarbetarna i Bollnäs.

Vid ceremonin vid Bollnäs sjukhus närvarade Gävleborgs läns landshövding Per Bill, Benny Engberg (BP), kommunalråd Bollnäs, regionråd Tommy Berger (S), kvalitetsutvecklare Maria Larsson håller i diplomet, bakom henne syns Erika Engberg (S) ordförande i socialnämnden, Johan Eklund, försörjningspartner håller fanan och längst till höger står regiondirektör Göran Angergård.

 

Vid ceremonin i Hudiksvall närvarade Marie-Louise Dangardt, regionråd (S), Karina Rotter sjuksköterska, Per Bill landshövding, Carl-Johan Olsson narkosläkare och Göran Angergård regiondirektör.

 

Från höger ser vi Göran Angergård regiondirektör, Per Bill landshövding, Karolina Gullsby mikrobiolog, Marie Louise Östlund intensivvårdssjuksköterska IVA och Tommy Berger regionråd (S).

 

Fotnot:
Det är Stiftelsen Sveriges Nationaldag som ligger bakom det unika beslutet att dela ut fanor till de största sjukhusen i var och en av Sveriges 21 regioner. Detta som ett uttryck för tacksamhet för alla de som arbetar inom sjukvården och som har kämpat, och fortsätter kämpa, hårt under pandemin. Uppdraget att dela ut fanorna har landets landshövdingar.