Var försiktig när du eldar

De senaste dagarnas varma väder har medfört en ökad risk för bränder i skog och mark. Räddningstjänsterna i samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg uppmanar till försiktighet vid eldning och det gäller hela länet. I nuläget råder inga eldningsförbud men all eldning sker på eget ansvar.

Det varma vädret medför att skogen snabbt torkar när solen ligger på. Det kan räcka med en gnista för att elden ska ta sig. Om du tänker elda bör du vara mycket försiktig och förbereda dig väl. Kom ihåg att det är du som eldar som är ansvarig för säkerheten vid eldning.

Mer information om hur du eldar säkert (Länstyrelsen Gävleborg).