Var fjärde som provtas har covid-19

Region Gävleborg har de senaste dygnen haft omkring 100 patienter med covid-19 inlagda på sjukhus och i egenprovtagningen är 25 procent av de provtagna coronasmittade.

Under sensommaren och hösten var andelen positiva prover i egenprovtagningen mot covid-19 bara någon procent. Att det nu är så stor andel som 25 procent säger mycket om smittläget i Gävleborg. Det innebär i sin tur en högre belastning på sjukvården.

Allt fler inlagda på sjukhus

Antal inneliggande covid-patienter i Region Gävleborg var den 18 december 98 personer, varav 12 i intensivvård. Det kan jämföras med vårens toppnotering på totalt 66 patienter inlagda på länets sjukhus samtidigt.

Ett ökat tryck på sjukvården leder också till prioriteringar av vilka operationer som måste göras och vilka som ska pausas. Det är ytterligare ett skäl till att alla måste hjälpas åt att minska smittspridningen. Försiktighet i jul- och nyårstrafiken framhålls också som en viktig åtgärd för att inte vården ska belastas ytterligare.

Många vill jobba i vården

Region Gävleborg fortsätter uppropen till vårdutbildade som inte arbetar inom vården i länet att förstärka bemanningen i hälso- och sjukvården i dessa svåra tider. Nu har 173 personer anmält intresse och 36 av dessa har anställts och ytterligare fem för att förstärka smittspårningen.
 

Statistik covid-19
 
Gemensam lägesbild - sammanfattning av coronarelaterade händelser (pdf)