ValidX presenteras – ny branschvalideringsmodell för personliga assistenter

Projekt ValidX utvecklar en nationellt giltig modell för branschvalidering och kompetensutveckling för yrket personlig assistent tillsammans med aktörer inom området. Syftet är att tillgodose branschens behov av arbetskraft genom att tillvarata människors kunskap, kompetens och erfarenheter. Testmiljön för valideringsmodellen i yrket personliga assistenter presenteras och invigs 29 augusti på Bollnäs Folkhögskola.

- I dag saknas bland annat en tydlig formell och nationell utbildning till personlig assistent, men även möjligheten att genomgå branschvalidering och kompletterande utbildning i en nationellt giltig modell som motsvarar branschens krav för anställningsbarhet, säger Marianne Andrén, kompetensstrateg, Region Gävleborg.

Projekt ValidX jobbar för att skapa en standardiserad branschmodell för validering av tidigare kunskaper/färdigheter och kompetenser som är giltiga i hela Sverige där individen ges möjlighet att visa upp sina kunskaper och därefter komplettera med de kunskaper som saknas.

- Regionerna har ansvaret för den regionala utvecklingen och kompetensförsörjningen. I ett sysselsättningsperspektiv är validering ett väldigt viktigt verktyg såväl för individen som samhällsekonomiskt, säger regionrådet Marie-Louise Dangardt (S).

- För att klara näringslivets efterfrågan på arbetskraft och för att klara det offentligas efterfrågan på arbetskraft så är validering av kompetens en av de viktigaste nycklarna för att klara av den ekvationen. Där är ValidX en viktig komponent, säger regionrådet Magnus Svensson (C).