SKL, Mödrarvårde, barnborskor, graviditet, kvinnor

Vad tycker gravida och nyblivna mammor om vården?

Cirka 6 360 kvinnor i Gävleborg kommer att vara gravida eller nyblivna mammor under de närmaste två åren. Nu vill Region Gävleborg veta hur de upplever sin vård och hälsa genom en stor enkätundersökning.

Hur upplever kvinnor sin hälsa och vård under graviditeten och runt förlossningen? Vilket bemötande får de av personalen? Hur känns det ett år efter förlossningen? Det är några av de frågor som ställs i en stor graviditetsenkät som startar 1 oktober och ska pågå under två år framåt. 

Trygg hela vägen

2015 startade en nationell satsning i Sverige på kvinnors hälsa och förlossningsvården. Den sammantagna utvecklingen sedan dess är mycket positiv. Under 2019 rapporterade Sveriges regioner in nära 500 insatser som förbättrat vården riktad till kvinnor och deras familjer. Till exempel har andelen allvarliga bristningar minskat och eftervården har stärkts.

Nu ska gravida och nyblivna mammors egna upplevelser av vården kartläggas – både före, under och efter förlossning.
– Vi behöver kvinnornas röster i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Vårt mål är att alla kvinnor och deras familjer ska känna sig trygga hela vägen i samband med graviditet och förlossning. Enkätsvaren från kvinnorna kommer att hjälpa oss att förbättra våra verksamheter ytterligare, säger Kristina Lingman, verksamhetschef för Familjehälsa i Region Gävleborg.

Tillfrågas vid tre tillfällen 

Graviditetsenkäten består av tre delar och riktar sig till kvinnor som:

  • är i graviditetsvecka 25
  • fött barn för 8 veckor sedan
  • fött barn för 1 år sedan.

De aktuella målgrupperna blir informerade om enkäten vid besök i vården, och enkäten besvaras digitalt via 1177.se.