Vaccination mot Covid-19 på Din Hälsocentral i Ockelbo. I bild: Sjuksköterska Pernilla Qvarnström och Veronica Stenberg.

Vaccinering på arbetstid för Region Gävleborgs personal

All personal som är anställd hos Region Gävleborg ska ha möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 under betald arbetstid. Det inkluderar all personal oavsett yrkeskategori enligt ett beslut som fattades förra veckan.

Region Gävleborg följer Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioritetsordning för vaccinationer mot covid-19. Den gällande prioritetsordningen avgör när olika grupper erbjuds vaccin. Beslutet att ha möjlighet att vaccinera sig på arbetstid påverkar inte prioritetsordningen. Personal inom Region Gävleborg kommer i och med detta, i samråd med sin chef, att kunna vaccinera sig på arbetstid när de enligt prioritetsordningen har rätt att boka tid för vaccination.

– Jag vet att många väntat på det här beskedet och det är viktigt att Region Gävleborg gör allt vad man kan för att kunna erbjuda alla som jobbar i organisationen att ta vaccinet också under betald arbetstid, när det finns tillräckligt med vaccin tillgängligt, säger Jan Lahenkorva, regionråd (S). Det är angeläget för den enskildes trygghet och skydd men också viktigt för att bekämpa smittspridningen i vårt samhälle.

Länkar

När och hur kan jag vaccinera mig mot covid-19?